Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 295

w chorobie i zdrowiu, smutku i radości, w bólu i przyjemności oraz w życiu i umieraniu. Przy jakiejkolwiek zmianie okoliczności i doświadczeń mielibyśmy wątpliwości, czy nie porzuci nas, nie zmieni Swej postawy wobec nas, nie odrzuci nas i nie będzie chciał mieć z nami nic więcej do czynienia. Nie moglibyśmy być pewni, że dotrzyma Swych obietnic i przysięgi i że nadal będzie realizował Swój plan poprzez dzieła opatrzności, pouczenia, usprawiedliwienia, uświęcenia i wyzwolenia nas. Cichość Boga zabezpiecza przed wszelkim takim złem, a także jest tarczą i puklerzem dla nas w naszym boju z niebezpieczeństwami towarzyszącymi Jego sprawie. Tak więc cichość Boga gwarantuje nam spełnienie Jego wszystkich dobrych zamierzeń wobec nas. Daje nam ona zatem silną pociechę. Dzięki Jego cichości odpoczywamy w wierze. Pobudza nas ona do naśladowania jej. Daje nam nadzieję na obecne zwycięstwo i przyszłe dziedzictwo. Możemy się nią chlubić i możemy za nią wielbić Boga, ponieważ wszystkie Jego zalety skłaniają do wychwalania Go. Zaraz po Jego wyższych pierwszorzędnych łaskach cichość czyni to być może bardziej niż wszystkie pozostałe łaski Jego charakteru.
W poprzedniej części tego rozdziału omówiliśmy w ogólności przymioty trzeciorzędne, a bardziej szczegółowo cichość Boga jako pierwszy z nich. Obecnie przejdziemy do analizy drugiego trzeciorzędnego przymiotu Boga – gorliwości. Ludzie zazwyczaj nie kojarzą gorliwości z Bogiem. Dla większości wydaje się On w istocie być jej pozbawiony. Uważają, że jest On tak opanowany i powściągliwy, że nie pozwala w Swym charakterze na jakąkolwiek gorliwość. Jak się przekonamy, jest to oczywiście błąd. Z wielu tekstów wynika, że Biblia przypisuje gorliwość Bogu. Mówiąc o różnych dziełach Chrystusa w Jego obydwóch adwentach, szczególnie w drugim, Bóg u Iz.9:7 obiecuje doprowadzić je do pomyślnego końca: „Uczyni to zawistna miłość [gorliwość] Pana zastępów”. Ten sam prorok (Iz.37:32), przepowiadając klęskę Sennacheryba oraz wyzwolenie Izraela wybranego przez Boga, stwierdził:

poprzednia następna