Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 293

Tomy Epifaniczne

w czasie Wieku Ewangelii jest o wiele bardziej subtelna niż kiedyś, a prześladowania ludu Bożego w czasie Wieku Ewangelii cięższe niż w okresach poprzednich. Błąd rozpanoszył się zdecydowanie bardziej niż poprzednio. Rozmnożył się grzech, który z upływem czasu coraz bardziej obfituje. Bardziej niż w czasach poprzednich mnożą się bluźnierstwa przeciwko Bogu i Chrystusowi. Boski plan jest ośmieszany, fałszowany i wypaczany jak nigdy dotąd. Jednak żadna z tych rzeczy nie sprawiła, by Bóg zrezygnował z zasady cichości wobec prawa Swej własnej istoty. Przez cały ten czas pozostaje łagodnie uległy w sercu i umyśle prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości, które są wpisane w Jego charakter. Podobnie słabości, nieużyteczność, powolność w słuchaniu i praktykowaniu ze strony Jego ludu, jak również ich niewielka przydatność nie odwiodły Boga od używania cichości, która z łagodnością poddaje się w sercu i umyśle Jego prawu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Zawsze, wszędzie i we wszystkich warunkach i doświadczeniach Bóg zachowuje Swą cichość, tak jak zawsze będzie to czynił.
      Wielu lekcji możemy się nauczyć z cichości Boga wobec Jego własnego prawa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Pierwszą z nich jest to, że powinniśmy okazywać cichość wobec wszystkiego i wszystkich, jeśli jesteśmy im ją winni. Zawsze, wszędzie oraz we wszystkich okolicznościach i doświadczeniach jesteśmy ją winni Bogu i Chrystusowi. Przykład używania jej przez Boga zawsze, wszędzie i we wszystkich okolicznościach i doświadczeniach powinien pobudzać nas do używania jej wobec Nich. Cichość Boga wobec prawa Jego istoty powinna nas także pobudzać do używania jej w odniesieniu do Jego prawa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Ponadto, Jego ogólny przykład łagodnej uległości serca i umysłu wobec wszystkich rzeczy, którym się to należy, daje nam przykład praktykowania cichości nie tylko wobec tych rzeczy, wobec których czyni to On, lecz także wobec innych, którym to się od nas należy, nawet jeśli dla Niego

poprzednia następna