Epifaniczny tom 1 – rozdział 6 – str. 285

Tomy Epifaniczne

Zbadanie pozostałych łask trzeciorzędnych pokaże ten łączący element w nich wszystkich. Pozostałe sześć łask trzeciorzędnych to gorliwość, umiarkowanie, wielkoduszność lub inaczej dobroć, uprzejmość, radość i wierność. Gorliwość powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej (wyższych pierwszorzędnych łask); po drugie z połączenia wojowniczości, agresywności i pracowitości (niższych pierwszorzędnych łask); a po trzecie odwagi, samozaparcia i szczodrości (łask drugorzędnych) – i jest gorącym i aktywnym oddaniem się jakiejś sprawie. Umiarkowanie powstaje w wyniku połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej (wyższych pierwszorzędnych łask); po drugie z połączenia taktu, odpoczynku, troskliwości i przyjacielskości (niższych pierwszorzędnych łask); a po trzecie pokory, nieskwapliwości i powściągliwości (łask drugorzędnych) – i jest równowagą umysłu i serca. Wielkoduszność lub inaczej dobroć powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej (wyższych pierwszorzędnych łask); po drugie z połączenia sympatyczności, pokojowości i przyjacielskości (niższych pierwszorzędnych łask); a po trzecie wspaniałomyślności, nieskwapliwości, powściągliwości, przebaczenia i wyrozumiałości (łask drugorzędnych) – w myśli, motywach, słowach i czynach na rzecz odpowiednich osób, zasad i rzeczy. Uprzejmość jest połączeniem przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej (wyższych pierwszorzędnych łask); po drugie sympatyczności, przyjacielskości, odpoczynku, pokojowości i taktu (niższych pierwszorzędnych łask); a po trzecie wspaniałomyślności, nieskwapliwości, powściągliwości, pokory i skromności (łask drugorzędnych) – i polega na wyrozumiałości i łagodności w postępowaniu. Radość powstaje w wyniku odpowiedniego działania jakiejkolwiek pojedynczej łaski lub też połączenia dowolnych dwóch lub większej liczby, a nawet wszystkich łask i jest radosnym usposobieniem serca i umysłu. Wierność powstaje

poprzednia następna