Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 278

Tomy Epifaniczne

bowiem zauważyliśmy powyżej, bezstronność jest zaletą, dzięki której myślimy, odczuwamy, mówimy i postępujemy wobec innych z punktu widzenia wartości ich charakteru, a nie z punktu widzenia takich rzeczy jak wygląd, urodzenie, wykształcenie, ranga, urząd, tytuł, bogactwo, pozycja, wpływ, popularność, płeć, praca, partia itp.
Podobnie fakt, że Bóg tak odmiennie postępuje z tymi, których obdarza błogosławieństwami wyborczymi, pozostawiając pozostałych w tak różnych życiowych sytuacjach pod klątwą – nie dowodzi, że Bóg jest stronniczy. Powodem, dla którego inaczej postępuje z niektórymi ze Swych dzieci jest to, że różne są ich usposobienia i osiągnięcia oraz to, że niektórzy wymagają innych doświadczeń z powodu różnych potrzeb swego charakteru do teraźniejszego i przyszłego miejsca w Jego planie. Jest to dowodem Jego bezstronności, wielkiej miłości i praktycznej postawy wobec każdego z Jego dzieci. Powodem, dla którego istnieją różnice wśród ludzi tego świata częściowo jest to, że Pan dozwolił, lecz nie wprowadził tych różnic, ponieważ pozostawił ludzkość pod potępieniem i nie traktuje już jej z punktu widzenia przymierza. Częściowo jest to także spowodowane faktem, że różne charaktery wymagają różnych doświadczeń w procesie pobierania lekcji o niezmiernej grzeszności grzechu. Jest to w końcu częściowo spowodowane także i tym, że w następnym wieku nastąpi wyrównanie rachunków. Gdyby natomiast były one wyrównywane w tym życiu, niektórzy nie zapamiętaliby lekcji o niezmiernej grzeszności grzechu. Tak więc u Boga nie ma żadnej stronniczości w Jego różnym postępowaniu wobec Jego dzieci oraz w dozwalaniu na różne warunki i doświadczenia dla świata pozostającego w stanie klątwy. W tym dwojakim postępowaniu Boga nie ma żadnej samowoli ani działania wbrew zasadom czy też faworyzowania kogokolwiek wbrew zasadom. W tym wszystkim i przez to wszystko Bóg w harmonii z dobrymi zasadami dąży do najwyższego dobra

poprzednia następna