Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 276

Tomy Epifaniczne

jak również wobec pewnych osób w odróżnieniu od innych w tych grupach.
Uwagi te lepiej przygotowują nas na zrozumienie i ocenę zalety bezstronności. Można ją zdefiniować jako zaletę, dzięki której myślimy, odczuwamy, mówimy i postępujemy wobec innych z punktu widzenia wartości ich charakteru, a nie z punktu widzenia innych rzeczy, takich jak wygląd, urodzenie, wykształcenie, ranga, urząd, tytuł, bogactwo, pozycja, wpływ, popularność itp. Myśli, uczucia, słowa i czyny Boga wobec innych nie zależą oczywiście od ich wyglądu, urodzenia, wykształcenia, rangi, urzędu, tytułu, bogactwa, pozycji, wpływu, popularności itp. Wyraźnie pokazują to następujące wersety: „Nie ma względu na osoby ani nie przyjmuje darów [łapówek]” (5 Moj.10:17). „Lecz rzekł Pan do Samuela: Nie patrz na urodę jego ani na wysokość wzrostu jego (…) bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma” (1 Sam.16:7). „Nie ma względu na żadnego, choćby też był i najmędrszy” (Job 37:23). „Bóg nie ma względu na osoby” (Dz.10:34). „Albowiem nie ma względu na osoby u Boga’ (Rzym.2:11). „Osoby człowieczej Bóg nie przyjmuje” (Gal.2:6). „Nie ma względu na osoby u Boga” (Kol.3:25). „Który bez względu na osobę każdego sądzi według uczynków” (1 Ptr.1:17).
Z drugiej strony Biblia uczy, że Jego różne myśli, uczucia, słowa i czyny wobec innych całkowicie zależą od ich różnych charakterów: okazuje On łaskę dobrym, a niełaskę złym, w każdym przypadku działając jednak w harmonii z zasadami dotyczącymi danego przypadku. Kierowanie się przez Boga zasadami, a nie jakimikolwiek innymi względami czyni Go bezstronnym, jak dowodzą tego następujące wersety: „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1 Sam.16:7). „Oto Bóg mocny jest, a nie odrzuca nikogo” (Job 36:5). „Bóg nie ma względu na osoby; ale w każdym narodzie, kto się go boi a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym” (Dz.10:34,35).

poprzednia następna