Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 275

Tomy Epifaniczne

tylko jednego niższego samolubnego organu uczuciowego – odpowiedniego dla danego przypadku, bezstronność powstaje w wyniku tłumienia przez wyższe pierwszorzędne łaski wysiłków kontroli jednego lub większej liczby naszych społecznych organów uczuciowych.
Prowadzi nas to do zakreślenia sfery działania łaski bezstronności – społecznych organów uczuciowych, które łączą nas z naszymi bliźnimi jako członkami tych samych ludzkich lub duchowych relacji, co nasze własne. To właśnie w tej sferze przejawia się wada stronniczości. Tak więc mamy skłonności okazywać stronniczość wobec przeciwnej płci, współmałżonka, rodziców, dzieci, krewnych, przyjaciół, towarzyszy, znajomych, rodaków, współwyznawców itp., z których wszyscy są związani z nami takimi czy innymi więzami społecznymi. Stronniczość taka często przejawia się wobec wszystkich w każdej z tych wyżej wymienionych grup w przeciwieństwie do innych lub wobec pewnych jednostek w większości tych grup w przeciwieństwie do innych jednostek z tych samych grup. Stronniczość jest bowiem niczym innym jak cechą, która odczuwa i postępuje wobec pewnych jednostek i grup w odróżnieniu od innych jednostek i grup nie z punktu widzenia wartości charakteru odnośnych osób, lecz z punktu widzenia jakiegoś powodu niezwiązanego z wartością charakteru danej osoby czy grupy. Jeśli zatem, pomijając wartość charakteru danej jednostki, sprawiamy, że doświadcza ona niekorzystnych rzeczy po to, abyśmy mogli okazać przychylność komuś innemu z powodu jego wyglądu, urodzenia, wykształcenia, rangi, urzędu, tytułu, bogactwa, pozycji, wpływu, popularności, relacji wobec nas itp. – okazujemy stronniczość. To właśnie pod tym względem w mniejszym lub większym stopniu pozwalamy stronniczości cechować nasze myśli, uczucia, słowa i czyny w odniesieniu do tych, wobec których działają nasze uczucia społeczne. Stronniczość jest niemal wyłącznie używana w związku z obiektami naszych uczuć społecznych – wobec przeciwnej płci jako takiej, współmałżonka, rodziców, dzieci, krewnych, przyjaciół, towarzyszy, znajomych, rodaków, współwyznawców itp.,

poprzednia następna