Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 271

Tomy Epifaniczne

z wybranymi ma na celu przygotowanie ich do wyzwolenia nie wybranych! Tak bardzo umiłował świat, że poświęcił Swego Syna, by stał się człowiekiem i umarł po to, by po spełnieniu pewnych warunków świat mógł uzyskać życie wieczne. Oddał nie tylko Swego Pierworodnego – naszego Pana Jezusa – na śmierć po to, by świat mógł być ocalony ze śmierci Adamowej i w ten sposób uzyskać szansę zdobycia wiecznego życia. W tym samym szczodrobliwym duchu oddaje Swe pozostałe wierne dzieci na śmierć w interesie Jego planu, tak by świat mógł skorzystać z ich służby w Tysiącleciu. Ta sama szczodrość pobudziła Go do przygotowania drugorzędnych wybrańców – Starożytnych Godnych, Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych. Tak więc przygotowywanie przez Boga zarządców królestwa w celu udzielenia w Tysiącleciu błogosławieństw całej ludzkości jest chwalebnym wyrazem Jego szczodrości wobec niej. Ta sama zaleta szczodrości będzie cechować postępowanie Boga wobec świata w Tysiącleciu. Udzielenie im pod każdym względem mądrych, sprawiedliwych, miłujących i potężnych pomocników w celu ich podniesienia z pewnością jest aktem wielkiej wspaniałomyślności i dobroczynności. Przebaczenie wszystkich grzechów i niepamiętanie ich w przyszłości to kolejny temu podobny czyn. Oddanie ich w ręce opiekuńczego Pośrednika, który niczym tarczą będzie zasłaniał ich niedoskonałości przed surową sprawiedliwością Boga, to czyn tego samego rodzaju. Udzielenie im prawdy na każdy temat to pierwszorzędny wyraz szczodrości.
Wzbudzenie umarłego świata i postawienie go w warunkach Królestwa to kolejny dowód Jego szczodrości. Udzielenie wszystkiego, co zniechęca do zła, a zachęca do dobra to dalsze przykłady tej szlachetnej zalety Boga w stosunku do świata. Leczenie ich fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych dolegliwości proporcjonalnie do ich posłuszeństwa w jeszcze inny sposób pokaże Jego przeobfitą szczodrość wobec nich. Wylanie Ducha dla wszystkich i udzielenie

poprzednia następna