Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 269

Tomy Epifaniczne

Wykaże to porównanie ich urzędów Tysiąclecia. Maluczkie Stadko będzie królami, oni książętami. Ci pierwsi kapłanami, ci drudzy Lewitami z pokolenia Kaata. Ci pierwsi pośrednikiem, ci drudzy sługami pośrednika. Ci pierwsi lekarzem, ci ostatni pielęgniarzami. Ci pierwsi wielkim prorokiem, ci ostatni drugorzędnymi prorokami. Ci pierwsi sędzią, ci drudzy jego zastępcami. Ci pierwsi matką, ci drudzy dziećmi tej matki, pielęgniarzami innych dzieci tej matki. Wyższość Maluczkiego Stadka w stosunku do Starożytnych Godnych będzie wieczna. Pomimo tych różnic w hierarchii (Żyd.11:40), Starożytni Godni dostąpią wielkiego wyniesienia jako wyrazu dobroczynności i życzliwości Jehowy.
To, co powiedzieliśmy o szczodrości Boga wobec Starożytnych Godnych, w nieco mniejszym stopniu dotyczy także Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych. Wielka Kompania składa się z tych, którzy nie kwalifikują się do stanowiska w klasie Oblubienicy Chrystusa, a to z powodu niedostatecznej wierności w ofiarowaniu się dla sprawy Pana, w wyniku czego nie rozwijają Chrystusowego charakteru i naturalnie nie dostępują królestwa. Jednak gdy pokutują i okazują się później wierni, jako dar od Boga otrzymują stanowisko duchowych istot podległych Oblubienicy jako reprezentantów królestwa, niższe w chwale od Starożytnych Godnych. Będą oni szlachtą królestwa i Lewitami z pokolenia Merarego w stosunku do kapłanów i świata, pomagając wielkiemu Pośrednikowi, Lekarzowi, Prorokowi, Sędziemu i Rodzicom ludzkości w nieco mniej zaszczytnej służbie niż w przypadku Starożytnych Godnych, którzy w tym życiu byli od nich wierniejsi. Niemniej jednak ich stanowisko, natura i dzieła będą wspaniałym przejawem szczodrości Boga, zwłaszcza jeśli będziemy pamiętali, że w trakcie próby okazali się niegodni członkostwa w klasie Maluczkiego Stadka. Natomiast Młodociani Godni składają się z tych, którzy poświęcili się zbyt późno, by mieć szansę stanąć na próbie do Maluczkiego Stadka. Stanęli jednak na próbie do stanowiska

poprzednia następna