Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 267

Tomy Epifaniczne

o nich innym nowym stworzeniom na miarę naszych zdolności, ducha i stanowiska w Ciele Chrystusa.
W naszych nowych stworzeniach daje nam przywilej coraz pełniejszego rozwijania się na podobieństwo Jego charakteru, przez co udziela nam wszystkich łask – wyższych i niższych pierwszorzędnych, drugorzędnych i trzeciorzędnych. Udziela nam w tym przywileju odrywania naszych uczuć od ziemskich rzeczy i kierowania ich do odpowiednich rzeczy niebiańskich. Gdy te cechy charakteru zostaną rozwinięte, daje nam siłę, równowagę i krystalizację. Daje nam nie tylko to, co jest najlepsze ze wszystkich osobistych rzeczy – udoskonalony charakter duchowy, lecz stosownie do naszych zdolności, sposobności i ducha udziela nam także przywileju pomagania innym nowym stworzeniom w rozwijaniu tego samego rodzaju udoskonalonego charakteru duchowego. Udziela nam także przywileju wyzwolenia, umożliwiając nam w ten sposób – jeśli wiernie walczymy – zwycięstwo w walce z diabłem, światem i ciałem oraz udzielanie pomocy innym nowym stworzeniom w osiągnięciu tego samego zwycięstwa. Jeśli w tych bojach wytrwamy wiernie aż do śmierci, udzieli nam wieńczącego elementu wyzwolenia – zwycięstwa nad śmiercią w Boskiej naturze w pierwszym zmartwychwstaniu.
Nie są to jednak wszystkie dary, jakie Jego szczodrość zapewnia dla wiernego Maluczkiego Stadka. Poza zasłoną ma On jeszcze dla nich wiele darów. Jako Boskie istoty otrzymają oni nieśmiertelność – życie w sobie, tzn. stan nie podlegający śmierci, co uniezależni ich istnienie od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Otrzymają tak wielkie władze, że będą w stanie przenikać wszystkie przedmioty, przemieszczać światy lub tworzyć nowe i służyć pod Chrystusem w rządzeniu wszechświatem. W czasie Tysiąclecia otrzymają od Boga w formie darów przywilej stania się członkami Króla, Kapłana, Pośrednika, Sędziego, Lekarza, Proroka i Matki świata, które to urzędy będą wykorzystywać w celu obudzenia

poprzednia następna