Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 263

Tomy Epifaniczne

Potem przyszedł czas na objawienia Nowego Testamentu jako kolejnego wielkiego daru manifestującego wspaniałomyślność Boga. Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy oraz Objawienie, połączone z objawieniami Starego Testamentu podają nam całe dotychczasowe objawienie Boga. Ta część Boskiego objawienia zawiera bogatszy, pełniejszy i wyższy zestaw prawd niż te w Starym Testamencie, i stanowi zupełnie wyjątkowy dar, zawierający główne zarysy Boskiego planu w formie doktryn, pouczeń, obietnic, napomnień, proroctw, historii oraz pewnych ważnych typów. Tak więc Nowy Testament jest bardzo hojnym darem objawienia. Podsumowując dar objawienia Boga w Starym i Nowym Testamencie, możemy stwierdzić, że Biblia jest jednym z najbardziej hojnych, bogatych i najważniejszych darów, jakich Bóg kiedykolwiek udzielił, którego wartość wzrasta tym bardziej, im bardziej będziemy myśleć o wielkiej cenie jego udzielenia przez Boga pod względem czasu, talentu, myśli, uczuć, wysiłków oraz jego narzędzi i sług. Słusznie możemy wychwalać hojność tego daru:

Błogosławiona Biblio! Słowo najcenniejsze!
Najbardziej Święty darze od Naszego Pana.
Niech będzie pochwalone Imię Twe Najświętsze
za księgę, która z Niebios jest nam darowana.

Bóg był także hojny w darach, jakich udzielał Swym sługom i przyjaciołom Starego Testamentu oraz sługom i synom Nowego Testamentu. Ablowi udzielił daru przyjęcia ofiary. Enochowi daru społeczności i przeniesienia. Noemu daru wiedzy o nadchodzącym potopie, o wyzwoleniu i o niezmiennym przymierzu. Abrahamowi poza wielkim bogactwem udzielił daru wszechogarniającego przymierza – Przymierza Abrahamowego – jak również daru wspólnego dla niego oraz jego nasienia w postaci Przymierza potwierdzonego przysięgą. Udzielał mu daru stałej ochrony i kierownictwa, jak również daru osobistej przyjaźni i przywileju stania się typem pewnych najpiękniejszych cech i rzeczy Boskiego planu.

poprzednia następna