Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 256

Tomy Epifaniczne

okazje do używania szczerości. Gdy analizujemy biblijne ilustracje Boskiej szczerości, stwierdzamy, że ujawnia się ona właśnie w takich okolicznościach. Szczerość ta cechuje Go w Jego postępowaniu zarówno z przyjaciółmi, jak i wrogami. Bóg był szczery z Adamem i Ewą przed ich próbą, mówiąc im, co należy czynić, a czego unikać. Gdy okazali się nieposłuszni, szczerze powiedział im o ich grzechu i karze. Był szczery wobec Kaina – zarówno przed, jak i po zabiciu Abla. Był szczery wobec Noego, ostrzegając go o zbliżającym się potopie oraz podejmując właściwe środki zapobiegawcze, tak jak był szczery z innymi ludźmi sprzed potopu, ostrzegając ich, by pokutowali za swe grzechy i zapowiadając karę, jeśli tego nie zrobią. Był szczery ostrzegając zarówno Abrahama, jak i Lota o bliskiej karze dla miast równiny. Bóg otwarcie ostrzegł faraona o złych skutkach i niebezpieczeństwach wynikających z jego uporu. Bóg był szczery wobec Izraela, udzielając mu Przymierza Zakonu i wyjaśniając jego różne postanowienia. Gdy Izrael grzeszył, np. pożądając złych rzeczy, bałwochwalstwem, niewłaściwymi związkami z Baal Fegorą, narzekaniem na trudy pielgrzymowania oraz szemraniem przeciwko Mojżeszowi i Aronowi, jak również strachem z powodu złego raportu dziesięciu szpiegów – Bóg w każdym przypadku wyraźnie przedstawiał im ich zło i otwarcie ogłaszał Swe niezadowolenie.
Równie szczery był w przypadku zła jednostek, jak i całego narodu. Szczerze mówił o Swym niezadowoleniu ze złych synów Helego oraz z Helego za przyzwalanie na to. Nie taił przed Saulem Swej dezaprobaty wobec jego zła, które doprowadziło w końcu do tego, że Bóg zniszczył go i odebrał królestwo jego rodzinie. Przez proroka Natana wyraźnie powiedział Dawidowi „tyś jest tym mężem”, gdy poprzez przypowieść opowiedział o niesprawiedliwym postępowaniu Dawida wobec Uriasza i Betsaby. Przez innych proroków wielokrotnie posyłał jednoznaczne nagany za grzechy Izraela jako narodu oraz jako jednostek, czemu często towarzyszyły

poprzednia następna