Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 255

Tomy Epifaniczne

wstęp typu „szczerze mówiąc” lub „jeśli mam być szczery” jest niemal zawsze stosowany przy stwierdzeniu czegoś nieprzyjemnego. Jeśli jednak wyrażenie takiej nieprzyjemnej myśli jest konieczne dla dobra innego i jeśli dokonuje się to otwarcie, używana jest szczerość w dobrym znaczeniu tego słowa. Jednak niekiedy ludzie są brutalnie szczerzy. Wypowiadają nieprzyjemną rzecz w taki sposób, by sprawić niepotrzebny ból. Jest to z pewnością nadużywanie szczerości. Nawet będąc szczerymi, powinniśmy być taktowni, tak by nasza szczerość nie wyrządzała zła.
Bóg posiada taką zaletę szczerości. Jest zbyt taktowny, by stosować brutalną szczerość. Prawdy nieprzyjemne lub niepochlebne wypowiada dlatego, że przez ich wypowiedzenie pragnie osiągnąć dobro. Nigdy niepotrzebnie nie mówi ludziom rzeczy nieprzyjemnych czy też niepochlebnych. Czyni to po to, by napomnieć i skarcić tych, którzy popadli w zło, lub po to, by zapowiedzieć nadejście kary za zło, co jest niezbędne dla obrony sprawiedliwości i prawdy oraz usunięcia zła i błędu. Tak więc szczerość Boga jest dobrą zaletą. Powstaje ona w wyniku tłumienia przez wyższe pierwszorzędne łaski chęci przejęcia nad Nim kontroli przez skrytość. W trakcie jej używania stale pamięta o celu jej używania i działa w kierunku jego realizacji. Dlatego tłumi każde stwierdzenie, które sprawiłoby, że Jego szczerość nie byłaby owocna. Ludzie często schlebiają innym wtedy, gdy właściwe używanie szczerości wymagałoby napomnienia czy skarcenia. Bóg nigdy tego nie czyni. Używa szczerości jako sługi prawdy i sprawiedliwości, a nie – jak czyni to wielu ludzi – samolubnie.
Popełnianie grzechu, obecność niedoskonałych cech, szerzenie błędu oraz uprawianie samolubstwa i światowości dają Bogu liczne sposobności do używania szczerości dla celów reformujących. Brak prawdy, sprawiedliwości, miłości i niebiańskich myśli dostarczają Bogu kolejnego zestawu warunków, który wymaga od Niego używania szczerości. Podobnie niedoskonały rozwój tychże zalet zapewnia Bogu kolejne

poprzednia następna