Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 253

Tomy Epifaniczne

      Odwaga Boga była, jest i będzie bardzo owocna. Naprawdę wielkie były, są i będą Jego korzyści wynikające z ryzyka, jakie podjął, realizując Swój plan. Dotychczas zdobyła ona dla Niego Starożytnych Godnych, Jezusa i większość Maluczkiego Stadka, niektórych z Wielkiej Kompanii oraz niektórych Młodocianych Godnych. W niedługim czasie przyniesie Mu ona w nagrodę pozostałą część Maluczkiego Stadka, Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych. Te cztery wyborcze klasy, jako korzyści z ryzyka związanego z wyborczymi zarysami Jego planu, będą wspaniałymi owocami wypływającymi z Jego odwagi, ponieważ zdobędzie On w nich dla Siebie cztery klasy, które nigdy nie sprawią Mu zawodu, przy czym jedna z nich – Maluczkie Stadko – będzie niezawodna w najtrudniejszych z możliwych warunków. Będą one dostosowane do nieskończonego ciągu przyszłych wieków, w których będą realizować to, co się Bogu upodobało. Są także bogate korzyści, jakie Jego odwadze przyniesie Tysiąclecie – udoskonalony rodzaj ludzki na zawsze utwierdzony w prawdzie i sprawiedliwości jako mieszkańcy naszej rajskiej ziemi oraz przywróceni do łaski aniołowie, wyzwoleni ze swego upadłego stanu i wiecznie szczęśliwi z powodu tego wyzwolenia, wiecznie wierni Bogu, swemu Wybawcy. Owocny będzie także ten element Jego odwagi, który usunie tych, którzy nie odłączą się od grzechu i jego strasznych skutków. Tak więc z każdego punktu widzenia Bóg będzie miał owoce w postaci rezultatów osiągniętych przez Swą odwagę. Używanie przez Niego odwagi będzie także owocne dla innych. Będzie owocne dla naszego Pana, gdyż na zawsze posiądzie On na własność Boską naturę oraz urząd Namiestnika Boga w realizacji wszystkich planów i zamierzeń Jehowy. Będzie owocne dla Maluczkiego Stadka, gdyż doprowadzi do zdobycia przez nich Boskiej natury i tytułu współdziedzica z naszym Panem w Jego wszystkich urzędach. Dla Starożytnych i Młodocianych Godnych oraz Wielkiej Kompanii odwaga Boga będzie owocna dlatego, że doprowadzi do uzyskania przez nich duchowych natur niższych od Boskiej, lecz znacznie

poprzednia następna