Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 252

Tomy Epifaniczne

Jego męstwo nie zostało zwyciężone przez żadne z nich. Wprost przeciwnie: z bezprzykładnym męstwem, z nieustraszonością, która nie znała najmniejszego drżenia, z odwagą, która mogła znieść ryzyko największych strat – Bóg parł do przodu drogą, jaką sobie wyznaczył, a teraz wychodzi z ostatnich scen obecnej walki z laurami największego zwycięstwa wieków. Zaprawdę odważny jest nasz Bóg.
      Niebawem konflikt ze złem i jego narzędziami przyjmie inny wymiar – wymiar tysiącletni. Przez odpowiednie połączenie miłosierdzia i siły wszyscy Jego nieprzyjaciele zostaną ujarzmieni na tysiąc lat, podczas gdy On będzie wyzwalał od zgubnych skutków panowania grzechu wszystkich, którzy zostali przez niego zniewoleni. W ten sposób wprowadzi ludzkość w takie warunki, by mogła stawić czoła ostatecznemu atakowi grzechu, którego niebezpieczeństwa i trudności Bóg przyjmie z odpowiednią odwagą. Bitwa będzie trwała około 40 lat i zakończy się wiecznym tryumfem sprawiedliwości i wieczną porażką grzechu i jego zwolenników. Wtedy w pełni objawi się prawdziwa wartość odwagi Boga opartej na miłości do sprawiedliwości i nienawiści do zła. Wtedy prawdziwa odwaga Boga będzie promieniować wspaniałymi skutkami uzyskanymi przez dozwolenie zła. Wielkim ryzykiem podjętym przez Boga było dozwolenie na to, by zło wkroczyło do moralnego porządku rzeczy oraz na to, by z pewnymi ograniczeniami mogło ono w pewnym zakresie działać. Znając moc prawdy w odniesieniu do klasy wiary oraz moc doświadczenia, zarówno ze złem, jak i dobrem, jako nauczyciela rozwijającego nienawiść do grzechu i miłość do sprawiedliwości w klasie niewiary – Jehowa posiadał całą odwagę niezbędną do podjęcia ryzyka związanego z dziełem planu wieków, przy realizacji którego występowały największe wyobrażalne niebezpieczeństwa i trudności. Zaprawdę odważny jest nasz Bóg. Tak jak w Swych wszystkich innych cechach, tak i w tej, Jehowa jest najwyższy. Całkowicie zasługuje na naszą wdzięczność, ocenę i cześć za tę, jak i za Swe inne łaski.

poprzednia następna