Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 246

Tomy Epifaniczne

doświadczeń z Żyd.6:4,5, szatan często oszukuje ich przez ich ignorancję i wrażliwe sumienie, że popełnili grzech na śmierć, przez co bardzo boleśnie ich dręczy. W wielu przypadkach wpędził ich w obłąkanie i pchnął do samobójstwa. Jednym z najpewniejszych dowodów, że dana jednostka nie popełniła tego grzechu jest wielki żal z tego powodu. Szatanowi nie udaje się dręczyć w ten sposób tych, którzy to rozumieją. Ci, którzy popełnili ten grzech, niemal w każdym przypadku są tak zatwardzeni, że nigdy nie odczuwają wyrzutów sumienia. Dlatego nie słuchajmy podszeptów szatana, że popełniliśmy ten grzech. Ci, którzy go popełnili, doprowadzili siebie do takiego zepsucia, że nie stać ich na pokutę, i Bóg nigdy im nie przebaczy. Ponieważ są niereformowalni, Bóg miłosiernie niszczy ich po to, by nie stali się wiecznym przekleństwem dla siebie i innych. Ich grzech może być zmazany tylko wiecznym unicestwieniem. „A wszakże najmilsi! Pewniśmy o was coś lepszego i zbawienia bliższego, chociaż tak mówimy”.
      Pamiętajmy, że poza grzechem przeciwko Duchowi Świętemu Bóg może przebaczyć wszystkie grzechy. Niech myśl ta pociesza nas w naszych upadkach słabości i ignorancji; niech prowadzi nas do darzenia naszego Boga najwyższą oceną za Jego mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc, które tłumią kontrolę Jego wojowniczości i niszczycielskości i w ten sposób czynią Go nieskwapliwym, powściągliwym i przebaczającym dla naszych grzechów. Alleluja! Co za Zbawca! Niech to wychwalanie wstępuje do Boga jako święte kadzidło z każdego serca, które doznało Boskiej łaski przebaczenia w Chrystusie!
Następnym drugorzędnym przymiotem charakteru Boga, jaki przeanalizujemy, jest odwaga – zaleta serca i umysłu, która z hartem ducha, spokojem, stałością i wytrwałością stawia czoło niebezpieczeństwom i trudnościom. Polem jej działania jest to, co niebezpieczne i to, co trudne. Niektórzy cofają

poprzednia następna