Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 242

Tomy Epifaniczne

Chrystusa (Mat.26:28). Do uzyskania Jego przebaczenia wymaga okazania wiary w Jezusa (Mar.2:5,7; Dz.10:36,43). Przebacza wszystkie rodzaje grzechów z wyjątkiem grzechów przeciwko Duchowi Świętemu (Mar.3:28). Bóg sprawił, że Jan Chrzciciel głównym tematem swych kazań uczynił przebaczenie grzechów (Łuk.3:3). Jezus zalecił, by było ono ogłaszane wśród wszystkich narodów w Jego imieniu wraz z pokutą (Łuk.24:47). Pan łaskawie przebaczył kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie (Jan 8:11). Pan upoważnił Swój wierny lud do występowania jako Jego rzecznicy w ogłaszaniu Jego przebaczenia (Jan 20:23). Przebacza po to, by udzielić Ducha Świętego (Dz.2:38). Bóg zapewnił przebaczenie grzechów przez ofiarę Chrystusa, ponieważ nie ma żadnego innego sposobu jego uzyskania (Dz.13:38,39). Jednym z celów usługi Słowem Bożym jest udzielenie przebaczenia pokutującym wierzącym i poświęcającym się słuchaczom (Dz.26:16-18). Prawdziwym błogosławieństwem jest uzyskanie przebaczenia od Boga (Rzym.4:7,8). Jesteśmy zachęcani do naśladowania miłosiernego przykładu Boga i Chrystusa w przebaczaniu (Efez.4:32). Bóg przebacza nam po to, abyśmy mogli żyć (Kol.2:13). Grzechy mogą być przebaczone tylko przez ofiarę Chrystusa (Żyd.9:22,28). Przywilejem ludu Bożego jest pomaganie błądzącym braciom i innym ludziom w przychodzeniu do Pana po przebaczenie (Jak.5:20). Krew Chrystusa dokonuje przed Bogiem oczyszczenia wszystkich naszych grzechów, które są wynikiem słabości lub ignorancji (1 Jan 1:7,9). Nie powinniśmy grzeszyć. Jeśli jednak grzeszymy, nie powinniśmy rozpaczać, lecz udać się do Boga przez Chrystusa, który jako nasz Orędownik jest ubłaganiem za grzechy w celu uzyskania przebaczenia (1 Jan 2:1,2). Naszym przywilejem jest nie tylko staranie się o przebaczenie naszych własnych grzechów, lecz także modlenie się o przebaczenie grzechów innych (1 Jan 5:16). Ciesząc się z przebaczenia, nie zapominajmy oddać Bogu chwały za danie nam Chrystusa jako naszego Zbawiciela, przez którego mamy

poprzednia następna