Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 241

Tomy Epifaniczne

Bóg z przebaczania innym. Podczas gdy Bóg odwraca się od nie pokutujących, w kierunku pokutujących zwraca Swe oblicze promieniujące łaskawością, która jest nie do opisania i wszechogarniająca. I wreszcie, Jego przebaczenie jest kosztowne – kosztowne dla Niego Samego oraz dla Jego Syna. To nie jest tak, że przebaczanie nic Boga nie kosztuje. By móc przebaczać, dokonał największej ofiary, do jakiej zdolny był tylko On, Ten Nieskończony – by móc przebaczać, oddał najbardziej umiłowaną rzecz: Swego jednorodzonego i umiłowanego Syna, i to nie za przyjaciół, lecz za wrogów. Pójdźmy, wychwalajmy Go za Jego łaskę przebaczenia! Kłaniajmy się przed Nim, czcijmy i chwalmy Go, który jest jedynym tak bezgranicznie dobrym, że zasługuje na więcej niż są w stanie Mu dać Jego stworzenia, nawet te najlepsze!
      Pismo święte podaje nam liczne świadectwa na temat przebaczania grzechów przez Boga. Gdy Pan ogłaszał Mojżeszowi na górze Synaj wiele ze Swych przymiotów, wymienił wśród nich przebaczenie (2 Moj.34:6,7). Typiczne ofiary zaplanował w taki sposób, by zilustrować różne fazy Swego przebaczenia (3 Moj.4:20,26; 5:4-10). W odpowiedni sposób ogłasza o Swym przebaczeniu (4 Moj.14:20). Dał jego przykład, przebaczając Swemu słudze Dawidowi (2 Sam.12:13). Wielokrotnie przebaczał Izraelowi. Gotowość przebaczenia sygnalizuje także modlitwa zaniesiona przy poświęceniu świątyni (1 Król.8:33,34). Nawet grzechy tajemne i ukryte nie leżą poza mocą Jego przebaczenia (Ps.19:13). Przebacza zarówno grzechy młodości, jak i starości (Ps.25:7). Ich wielkość i towarzyszące temu utrapienia nie są przeszkodą dla Jego przebaczenia (Ps.25:11,18). Uczciwe wyznanie, któremu towarzyszy postanowienie poprawy oraz wiara w łaskę i miłosierdzie Boga, uzyskuje szybkie przebaczenie Boga (Ps.32:1,2,5). Lud Boży, nawet pokonany przez grzech, w dalszym ciągu znajduje miejsce dla przebaczenia (Ps.65:4). Gwarancją przebaczenia

poprzednia następna