Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 237

Tomy Epifaniczne

ich do wiecznego życia, tak by mogli być pomocni innym w dochodzeniu do pojednania z Bogiem. Prawdę mówiąc, jest to główny praktyczny cel używania przez Boga ducha przebaczenia w Wieku Ewangelii. Efektem tego celu będzie rozwinięcie trzech wybranych klas, które razem z wiernymi Starego Testamentu w cudowny sposób zostaną użyte przez Niego jako Jego tysiącletnie narzędzia do udzielania pomocy pozostałej części rodzaju ludzkiego w przybliżaniu się do Boga w pojednaniu. Dzięki Boskiemu przebaczeniu Jego imię i charakter niewątpliwie mogą być czczone. Ukazując nam Swą przebaczającą miłość, nie tylko wtedy, gdy po raz pierwszy zostaliśmy usprawiedliwieni, lecz także przez nasze całe życie w naszych niemal niekończących się brakach, wadach, błędach i grzechach – Bóg objawia nam swe usposobienie – pełne miłosierdzia, uprzejmości, nieskwapliwości, powściągliwości, cierpliwości, samokontroli i wspaniałomyślności. A gdy przeciwstawimy nasze liczne braki Jego doskonałości i niestrudzonemu przebaczaniu nam grzechów słabości i ignorancji, im dłużej i bardziej pobożnie rozmyślamy o Nim pod tym względem, tym większą odczuwamy dla Niego cześć. Cześć, która wyraża się przez wdzięczność, wysławianie, wychwalanie, adorację, chwałę, oddanie i służbę. To z kolei czyni nas bardziej podobnymi do Boga, bardziej wrażliwymi na Niego i bardziej pomocnymi dla naszych bliźnich. Innym z Boskich celów w używaniu przebaczenia jest zachęcanie tych, którym jeszcze nie przebaczono, lecz którzy pragną przebaczenia, do ubiegania się o nie przez podjęcie niezbędnych kroków. Używa On go także i dlatego, że gdy świat w Wieku Tysiąclecia zrozumie zaoferowane mu przywileje, otrzyma tym większą zachętę do skorzystania z doświadczeń przeszłego postępowania Boga z Jego ludem w czasach sprzed Tysiąclecia. Przebaczenie takie ma także na celu przyniesienie chwały Bogu i Chrystusowi oraz sprawienie, byśmy tym bardziej nienawidzili grzechu i tym bardziej praktykowali sprawiedliwość. A zatem cele Boga związane z przebaczeniem nie polegają na zachęcaniu do grzechu, lecz wprost przeciwnie –

poprzednia następna