Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 236

Tomy Epifaniczne

mamy nic wartościowego ani nie możemy mieć nic wartościowego, co nie zostało utracone. Cała zasługa należy do naszego Pana, a cała łaska do Boga i Chrystusa. Aby jednak w pełni otrzymać Boskie przebaczenie, musimy spełnić pewne warunki. Jest ich trzy: (1) pokuta wobec Boga, (2) wiara w naszego Pana Jezusa i (3) całkowite poświęcenie się Bogu. Pierwszy krok oznacza, że poza uczuciem żalu za grzech, zwłaszcza dlatego, że nie podoba się on Bogu, nienawidzimy i porzucamy go, starając się wynagrodzić krzywdy wszystkim, którym zostały wyrządzone. Także szczerze miłujemy i praktykujemy sprawiedliwość w stosunku do Boga i człowieka. Krok drugi oznacza, że nie ufamy naszej własnej zdolności przypodobania się Bogu, a szczerze ufamy i postępujemy zgodnie z przekonaniem, że sprawiedliwość Jezusa uzupełnia wszystkie nasze braki i grzech przed Bogiem w celu naszego usprawiedliwienia przed Nim. Trzeci krok oznacza, że szczerze rezygnujemy z własnej woli i woli świata oraz że szczerze przyjmujemy wolę Boga za naszą własną. Ci, którzy uczynili to w czasie Wieku Ewangelii, w pełni i rzeczywiście dostąpili Boskiego przebaczenia, tzn. Bóg przestał żywić niezadowolenie, urazę i chęć ukarania ich i zaczął przejawiać wobec nich uczucie zadowolenia, przyjaźni i rezygnacji z kary. Prawdę mówiąc, Boskim przebaczeniem w Wieku Ewangelii w sposób tymczasowy cieszyli się ci, którzy spełnili pierwszy i drugi warunek.
      Cel Boga w przebaczaniu grzechów jest wieloraki. Głównym z nich jest doprowadzenie do pełnego pojednania między Nim a tymi, którzy takiego pojednania doświadczają. Pragnie On być wobec nich przyjazny i zadowolony z nich. Pragnie też, by oni byli przyjaźni i zadowoleni z Niego. Dlatego chętnie używa zalety przebaczenia wobec wszystkich tych, którzy reagują na Jego warunki uzyskania takiego przebaczenia. Pragnie On również podnieść upadłych, a używanie przebaczającej miłości jest jedną z najskuteczniejszych metod sprzyjania temu, by chętnie korzystali oni z Jego podnoszącej pomocy. Ponadto pragnie On pociągnąć bliżej ku Sobie tych, którzy doznali przebaczenia, w celu przystosowania

poprzednia następna