Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 223

Tomy Epifaniczne

buntu szatana każdy dzień i każda godzina wypełnione są wyżej wspomnianymi formami zła z jego strony. Znoszenie tych rzeczy wymagało od Boga największej manifestacji powściągliwości, jaka kiedykolwiek miała miejsce i być może jaka kiedykolwiek będzie miała miejsce. Myśląc o tym, stoimy zdumieni w podziwie, miłości i czci. Jakże prawdziwie wzniosły i piękny jest ten przymiot Boga, przejawiający się w stosunku do osoby, charakteru, planów i czynów szatana w okresie minionych ponad 6000 lat!
Jego powściągliwość była równie wielka wobec upadłych aniołów. Po upadku człowieka w grzech, a jeszcze przed potopem, Pan zlecił dobrym aniołom opiekę nad rodziną ludzką. Ich przedpotopowe wysiłki zreformowania grzesznych ludzi zawiodły. Korzystając z ich zakłopotania z powodu tej porażki, szatan wskazał na dziedziczenie zła jako powód degradacji człowieka i zasugerował, by użyli władzy materializowania się i ukazywania się jako ludzie w celu rozmnożenia bezgrzesznego rodzaju przez przekazanie bezgrzesznych i doskonałych władz swemu potomstwu za pośrednictwem kobiet. Niektórzy z aniołów odmówili, ponieważ nie zostało to uznane przez Boga. Jednak inni, bardzo pragnąc zatrzymać degradację człowieka, niezbyt dokładnie przeanalizowali metody zalecane im w tym celu, przez co dali się zwieść sugestiom szatana, w wyniku czego nie stworzyli doskonałych i bezgrzesznych ludzi, lecz mieszany rodzaj olbrzymów, który tylko wzmógł grzech człowieka (1 Moj.6:1-4). Tak jak Matka Ewa, zbyt późno, bo dopiero po upadku, zorientowali się, że zostali zwiedzeni przez zwodziciela. Ponieważ grzech ten odsunął ich od Boskiej obecności i doprowadził do uwięzienia w atmosferze naszej ziemi, zostali jeszcze bardziej usidleni przez szatana, stając się jego towarzyszami w zarządzaniu jego królestwem, w wyniku czego wspierają go oni w złem, jakie popełnia on przeciwko Bogu i ludziom. Mamy nawet powody sądzić, że wielu z nich posunęło się tak daleko w opozycji wobec prawdy i sprawiedliwości, że tak jak szatan całkowicie podkopali swe charaktery,

poprzednia następna