Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 220

Tomy Epifaniczne

nowo stwarzane moralne jednostki ówczesnych czasów. Jednak to, co tak łaskawie zechciał On objawić nam na temat Swej nieskwapliwości, ogromnie podnosi Go w naszej ocenie i czci. Zaprawdę Jehowa jest dobry i godzien nieskończenie więcej, niż jesteśmy w stanie Mu dać. Z poświęcenia dla Niego oraz poprzez ocenę oddajmy Mu się całkowicie dla Jego chwały, czci i uwielbienia.
Boska powściągliwość to następny drugorzędny przymiot charakteru Boga, jaki przestudiujemy. Dla przeciętnego człowieka powściągliwość i nieskwapliwość to jedno i to samo, lecz są między nimi pewne różnice, co Biblia wskazuje przez równoległe używanie ich wzajemnie ze sobą oraz innymi zaletami (Rzym.2:4; Kol.2:12,13). Po pierwsze, różnią się organami uczuciowymi, których kontrolowanie – tłumienie przez wyższe łaski pierwszorzędne – tworzy je. Gdy wyższe pierwszorzędne łaski tłumią wysiłki wojowniczości do rządzenia nami, powstaje nieskwapliwość; gdy jednak te same łaski tłumią wysiłki niszczycielskości do rządzenia nami, powstaje powściągliwość. Nieskwapliwość jest przeciwieństwem gniewu, podczas gdy powściągliwość jest przeciwieństwem wściekłości. Nieskwapliwość wyklucza żywienie urazy, powściągliwość wyklucza uczucia mściwości. Nieskwapliwość działa w warunkach prowadzących do rozdrażnienia; powściągliwość działa w warunkach prowadzących do wściekłości. Nieskwapliwość czyni nas spokojnymi, powściągliwość czyni nas łagodnymi. Kontrasty te przygotowują nas na dostrzeżenie różnicy między nimi w definicji każdej z nich, które podamy kolejno: nieskwapliwość to ciche i nie żywiące urazy postępowanie w warunkach prowadzących do naturalnego rozdrażnienia; powściągliwość to łagodne i pozbawione mściwości postępowanie w warunkach prowadzących do naturalnej wściekłości. U Boga oznacza to, że przez mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc tłumi On chęć przejęcia nad Nim kontroli przez niszczycielskość w warunkach prowadzących do naturalnej wściekłości.

poprzednia następna