Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 219

Tomy Epifaniczne

seksualne ekscesy groziły syfilisem wówczas znanemu światu. Bóg zesłał śmierć na pierworodnych Egiptu oraz egipskie wojska z powodu grzechów faraona i Egiptu, które osiągnęły swą podwójną kulminację. Działanie tej samej zasady dostrzegamy w historii Madianu, Moabu, Ammonu, Filistii, Fenicji, Syrii, Asyrii, Babilonii, Persji, Grecji, Judei, Rzymu oraz dziesięciu językowych narodów, na które rozpadł się Rzym. Zasada ta wyraźnie była widoczna w pierwszej wojnie światowej jako pierwszym zarysie wielkiego ucisku, poprzez który – w jego fazie rewolucyjnej i anarchistycznej z towarzyszącymi im głodami i chorobami – zniszczony będzie nie tylko każdy istniejący obecnie naród, lecz nieodwracalne zniszczenie spotka także królestwo szatana. Tą największą z możliwych katastrof historii na zawsze zakończy się działalność nieskwapliwości Bożej wobec zorganizowanego zła, z tym zastrzeżeniem, że po Tysiącleciu otrzyma ono szansę zapanowania na krótki okres czasu dla potrzeb ostatecznego wypróbowania odrodzonego rodzaju. Później nieprawość już nigdy nie będzie mogła otworzyć swych ust (Ps.107:42); później nie będzie już grzechów (1 Kor.15:24-26,54-57), ponieważ na zawsze ustanie nieskwapliwość Boga wobec grzechu i grzeszników, gdyż mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc uznają wówczas, że taka nieskwapliwość nie byłaby już zaletą.
Nieskwapliwość Boga z pewnością znajdzie jednak inne pola do swego działania. Na tych innych polach, jej działania nie będzie jednak wymagał grzech ani grzesznicy, ponieważ takich już więcej nie będzie. Biblia nie ujawnia też nam, jakie będą to warunki, podając jedynie ogólnikowe wskazówki na temat nowych stworzeń, które – oczywiście bez grzechu – początkowo będą niedojrzałe i pozbawione krystalizacji charakteru. Pamiętając o tym, że rzeczy nie objawione nie należą do nas, lecz do Pana, nie powinniśmy spekulować na temat tego, jakimi będą te warunki, zadowalając się informacją, że będą one bezgrzeszne, choć tymczasowo niedojrzałe, jeśli chodzi o

poprzednia następna