Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 213

Tomy Epifaniczne

tzn. do pobudzania naszego gniewu i niezadowolenia, a my przez wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, braterską miłość i miłość bezinteresowną tłumimy wysiłki takiego gniewu do rządzenia nami – używamy nieskwapliwości. Choć jest jedną z najbardziej biernych łask, w silnym charakterze jest jedną z najtrudniejszych do praktykowania. W rzeczy samej w silnym charakterze jej obecność świadczy o znacznej równowadze charakteru.
Bóg posiada przeogromną miarę tej zalety. Stanowisko Boga jako najwyższego i absolutnego Władcy oraz obecność grzechu wśród ludzi i niektórych aniołów stwarza warunki zawierające bardzo liczne elementy, które mogłyby prowadzić Boga do rozdrażnienia. Niewdzięczność u ludzi i demonów wobec Boga jest jednym z takich warunków. Fakt ich upadku w grzech, pomimo ich doskonałego stworzenia przeciwnego grzechowi, jest kolejnym z nich. Zastępowanie Go innymi istotami i rzeczami jako najwyższymi w ich uczuciach to kolejny tego przykład. Bluźnierstwa, których są winni, przypisując Mu cechy, plany i dzieła, które są Mu obce, odmawianie Mu takich cech, planów i dzieł, które do Niego należą, przypisywanie innym takich cech, planów i dzieł, które należą wyłącznie do Niego oraz bezbożnie mówienie o Nim – to kolejny zestaw warunków prowadzących do rozdrażnienia. Jeszcze innym jest niewiara, która zaprzecza Jego istnieniu czy też osobowości, ogranicza zakres Jego zainteresowań i działalności, odrzuca Jego objawienie i plan, nie ufa Jego charakterowi, słowu i dziełom, a ufa osobom lub rzeczom innym w sprawach, w których powinni ufać Bogu. Jeszcze innym czynnikiem jest niesubordynacja poddanych wyższym władzom w rodzinie, państwie, szkole, biznesie itp. Następny powód to demoniczna i ludzka nieuprzejmość wobec bliźnich, przejawiająca się już w mniejszych jej formach, jeszcze bardziej w formach gorszych, a najbardziej w formie najgorszej – odbierania życia. Kolejnym z nich jest gwałcenie

poprzednia następna