Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 211

Tomy Epifaniczne

w grzech. Widzimy więc, że jest On aktywny i aż do końca będzie kontynuował Swą działalność związaną z Jego planem wobec człowieka i aniołów. Stworzenie i realizowanie tego planu objawia Boską pracowitość.
Pismo Święte wskazuje na kolejne obszary Boskiej aktywności w zakresie stwarzania i zachowania innych istot, które jeszcze nie zostały stworzone. Mówiąc nam, że w wiekach przyszłych Bóg zamanifestuje niezmierne bogactwa Swej dobroci w wybranych i przez wybranych, mówiąc o nich jako o dziedzicach Boga i współdziedzicach z Chrystusem w odniesieniu do wszechświata oraz mówiąc o nigdy nie kończącym się poszerzaniu ich królestwa – Biblia sugeruje, że w wiekach przyszłych będą oni rozwijać to dziedzictwo. Oznacza to nie tylko udoskonalenie różnych światów wokół nas, lecz także stworzenie różnych rzędów istot jako ich mieszkańców oraz dostosowanie ich do wiecznej egzystencji, jeśli tylko będą pozostawać w harmonii z moralnym prawem. Tak więc dla każdego odmiennego rzędu istot będzie oddzielny plan, oddzielny element tego planu, a stwarzanie takich planów, jak również ich realizacja, będą przejawem Boskiej pracowitości. Chęć przejęcia kontroli nad Nim przez zamiłowanie do odpoczynku będzie tłumiona, w wyniku czego Jego pracowitość będzie aktywna dzięki kontrolowaniu zamiłowania do odpoczynku przez wyższe łaski. Charakter Boskich dzieł można zauważyć w następujących wersetach: 1 Moj.1:10,18,21,25; 5 Moj.32:4; Ps.26:8; 33:4; 40:6; 66:3; 86:8; 92:5; 111:2,4,6; Kaz.3:11,14. Jego dzieła twórcze są omówione w następujących miejscach: 1 Moj.1:1-31; 2:1-4,7; Neh.9:6; Job 9:8,9; 12:7-9; 28:23-26 37:16,18; 38:4-38; Ps.104:2,3,5,6,24,30. Jego dzieła opatrzności są opisane w następujących cytatach: 1 Moj.1:29,30; 8:22; 49:24,25; 3 Moj.25:20-22; 26:4-6,10; 5 Moj.7:13-15; 32:11-14; Job 5:6-11; Mat.5:45; 6:26,30-33; Rzym.8:28. Następujące teksty ukazują Jego dzieło odkupienia: Jan 3:16,17; Rzym.8:32; 2 Kor.5:18; 1 Tym.4:10; 2 Tym.1:9;

poprzednia następna