Epifaniczny tom 1 – rozdział 5 – str. 206

Tomy Epifaniczne

i jeśli może być ona używana zgodnie z wyższymi pierwszorzędnymi łaskami, jest ona właściwa i jako taka niższą pierwszorzędną łaską. Gdyby jednak pozwolić jej na kontrolowanie wyższych pierwszorzędnych łask zamiast pozostawania pod ich kontrolą, byłaby ona zbyt wrażliwa i zbyt zraniona w uczuciach – obrażalska – gdyby odmówiono jej takiej dobrej opinii lub gdyby pojawiła się krytyka czy niepopularność. By zapobiec takiej niepopularności, w swej nadmiernej wrażliwości poszłaby ona na kompromis z zasadami. A gdyby pozwolić jej kontrolować te łaski, zamiast pozostawać pod ich kontrolą, w celu zdobycia aprobaty innych dążyłaby ona także do popisywania się mniejszym lub większym pozerstwem, ostentacją i próżnością. Tak więc jej dominacja zamiast dominacji wyższych łask pierwszorzędnych prowadzi do powstawania wad obrażalskości, ostentacji i próżności. Natomiast tłumienie przez wyższe pierwszorzędne łaski jej wysiłków do zdobycia kontroli tworzy drugorzędną łaskę skromności, która pozostaje niezachwiana pośród krytyki i niepopularności, czysta i prosta pośród pochwał i zawsze odpowiednio powściągliwa w mowie w obecności innych. Bóg posiada tę zaletę w doskonałości.
      Bóg często jest fałszywie przedstawiany, krytykowany i w mniejszym lub większym stopniu niepopularny. Ci, którzy przedstawiają Go jako okrutnego, ucząc o wiecznych mękach, świadomości umarłych i absolutnej predestynacji niektórych aniołów i rodziny ludzkiej do grzechu i śmierci, o całkowitym potępieniu na wieczne męki nie wybranych, niemowląt, osób chorych umysłowo i nieoświeconych pogan – z pewnością fałszywie Go przedstawiają i przyczyniają się do Jego złej reputacji wśród wielu z naszego rodzaju. Ci, którzy przedstawiają Go jako nieistniejącego lub jako nieosobową siłę, jako naturę, jako słabego, niemądrego, niesprawiedliwego i nielitościwego – z pewnością przedstawiają Go fałszywie i niszczą Jego dobre imię wśród tych, których uda im się przekonać. Ci, którzy winią Go za swój los w życiu, swe kłopoty i niedole,

poprzednia następna