Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 190

Tomy Epifaniczne

doskonałości. Jest to dziedzictwo, które bez końca będzie się rozwijało, ponieważ zadaniem wiernych będzie doprowadzanie do doskonałości jednej planety po drugiej wraz z odpowiednimi dla nich rangami istot. Ich udziałem będzie pełna satysfakcja doskonałego powodzenia w tym dziele, gdy przyszłe wieki będą świadkami wprowadzania planet i ich mieszkańców na drogę doskonałości oraz świadkami jej osiągania. Uczucie straty i żalu po zmarłym ojcu nie będzie psuło przejmowania w posiadanie ich dziedzictwa, jak dzieje się to wśród ludzi. Nieśmiertelny Jehowa udzieli im bowiem tego dziedzictwa i wciąż będzie żył. Może to uczynić bez obaw, ponieważ ich zupełne oddanie dla Niego oraz Jego sprawy zostanie niezmiennie potwierdzone w najtrudniejszych próbach. Jakże wspaniałe dziedzictwo przekaże Bóg swemu ludowi! Posiada On oczywiście siedem głównych cech łaski ojcostwa, jak dobitnie dowodzi tego nasze studium, i z pewnością należy do Niego łaska ojcostwa.
      Do tej pory omówiliśmy główne samolubne niższe pierwszorzędne łaski charakteru Boga oraz dwa z Jego głównych społecznych niższych pierwszorzędnych przymiotów. Przechodzimy obecnie do analizy pozostałych niższych pierwszorzędnych przymiotów charakteru Boga. Ufamy, że nasza dyskusja na ten temat okaże się pouczająca dla umysłów naszych czytelników i budująca dla ich serc. Cieszy nas perspektywa takich błogosławieństw i ufamy, że podobne przeżycia towarzyszyć będą studiowaniu wszystkich rozdziałów tej książki. Po zakończeniu omawiania pierwszorzędnych przymiotów charakteru Boga mamy nadzieję rozważyć z kolei Jego łaski drugorzędne i trzeciorzędne. Studium takie powinno wszystkim nam dostarczyć odpowiedniego pełnego zrozumienia i oceny dla Boskich duchowych zalet. W pozostałej części tego rozdziału zamierzamy przeanalizować przyjaźń i królewskość jako społeczne niższe pierwszorzędne przymioty Boga.
      Gdy mówimy o przyjaźni, mamy na myśli wzajemny szacunek żywiony przez podobne umysły i serca. Jedna osoba

poprzednia następna