Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 189

Tomy Epifaniczne

(Tyt.3:7) w niebiańskich Boskich ciałach (1 Kor.15:41-54; 2 Kor.4:16-5:8; 2 Ptr.1:4), współdziedziczenie z Chrystusem (Rzym.8:17) w obietnicy królestwa co do panowania i błogosławienia (Jak.2:5; Obj.1:6; 5:10) oraz w zarządzaniu wszechświatem przez doskonalenie jeszcze nie stworzonych rang istot oraz ich miejsc zamieszkania zgodnie z Boskimi planami, jakie jeszcze czekają na swe objawienie (Efez.2:7; Iz.9:7). O tak, przygotowywanie naszego dziedzictwa przewyższa przygotowania dziedzictwa dla dzieci jakichkolwiek innych rodziców.
      Ostatnią rzeczą, jaką dobry ojciec czyni dla swych dzieci, jest udzielenie im uporządkowanego i dostatecznego dziedzictwa – najlepszego, na jakie go stać. Jehowa jako Ojciec czyni to oczywiście dla Swych dzieci w najwyższym stopniu. Czasem udzielenia przez niego tego dziedzictwa jest drugi adwent naszego Pana (1 Ptr.1:7). Nastąpi to przed zgromadzonymi zastępami niebieskimi. Będzie ono obejmować całe bogactwo Boga – bezkresny wszechświat ze wszystkim tym, co do niego należy. Dziedzictwo to będzie niepodzielne. Nikt nie musi się obawiać, że dziedzictwo takie doprowadzi do niezadowolenia i walk między dziedzicami, ponieważ każdy z nich będzie miłował innych bardziej niż siebie. W doskonałym pokoju i pomyślności będą oni wspólnie nim zarządzać. Ich wielkie dziedzictwo nie będzie też powodem zazdrości innych, ponieważ będą go używać dla najwyższego dobra wszystkich zainteresowanych – najpierw dla dobra upadłych ludzi i upadłych aniołów, a następnie dla dobra różnych rang istot, jakie Bóg planuje stwarzać na miliardach planet Swego wszechświata. Dziełu powiększania ich dziedzictwa będzie towarzyszyła radosna współpraca aniołów – tych którzy nigdy nie upadli, jak również i tych, którzy upadli i ponownie się podniosą. Bogactwo tego dziedzictwa jest nieopisanie wielkie, co stanie się oczywiste, gdy pomyślimy o bogactwie tej ziemi i przypomnimy sobie, że we wszechświecie są miliardy przynajmniej tak samo bogatych planet. Bogactwo to stale będzie się powiększać w miarę jak same planety oraz ich różne rangi istot doprowadzane będą do

poprzednia następna