Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 188

Tomy Epifaniczne

(Mat.13:45,46), zdolnych rybaków (Mat.4:19), uważnych strażników (Mat.24:42-44), skutecznych zarządców (Mat.25:14-17) oraz dobrych nauczycieli (Mat.28:19). Rozwija je na atletów, dzięki czemu stają się wspaniałymi zawodnikami (Żyd.12:1; 1 Kor.9:24-26), silnymi zapaśnikami (Efez.6:12), wprawnymi bokserami (1 Kor.9:26,27) oraz mężnymi, skutecznymi i zwycięskimi żołnierzami (2 Tym.2:3; Obj.3:21; 15:2). W ten sposób szkoli On je do wielu zajęć obecnego życia. Oprócz tego kształci je do osiągnięcia sukcesu w wiecznym życiu jako Królów, Kapłanów (Obj.20:6), Pośredników (Dz.3:23; Żyd.9:15-17), Lekarzy (Obj.22:2,3), Nauczycieli (Ps.22:31,32), Sędziów (1 Kor.6:2,3) oraz Zbawicieli (Abd.21). Tak więc Bóg jako Ojciec udziela Swym dzieciom wspaniałych lekcji.
      Szóstą rzeczą, jaką dobry ojciec czyni dla swych dzieci, jest przygotowanie dla nich dziedzictwa. Bóg posiada i ten element ojcostwa w Swoim charakterze. Przed założeniem świata stworzył On plan, którego integralna część zawiera przygotowanie dziedzictwa dla Jego dzieci (Efez.1:11). Dziedzictwa tego nie otrzymują one w tym życiu, lecz w życiu przyszłym, gdy święci znajdą się w światłości (Dz.20:32; 26:18). Jest to zatem dziedzictwo, do którego dochodzi się przez proces zbawienia, i to przy jego końcu (Żyd.1:14). Zapewnia nas o tym także św. Piotr, dodając, że jeśli chodzi o ciało – będzie ono nieskazitelne; umysł i serce – nieskażone; życie – nieprzemijające; a natura – niebiańska (1 Ptr.1:4). Proces, przez który jest ono przygotowywane, to spłodzenie z Ducha, ożywienie, rozwój, wzmocnienie, równoważenie, krystalizowanie i narodzenie (1 Ptr.1:3; Efez.2:5; 2 Ptr.3:18; 1 Ptr,5:10; Jan 3:5-8). Boskim Narzędziem w przygotowywaniu tego dziedzictwa jest nasz Pan Jezus (Jan 14:2). Oferta i przyjęcie nadziei uzyskania tego dziedzictwa czyni nas dziedzicami Boga i współdziedzicami Pana Jezusa (Rzym.8:14-17; Gal.4:6,18). A oto rzeczy, jakie dziedzictwo to nam daje: wieczne niebiańskie życie

poprzednia następna