Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 185

Tomy Epifaniczne

nigdy nie okrywa się płaszczem zapomnienia ani nie opasuje pasem nieuwagi, ponieważ nasze sprawy zawsze czyni Swoimi. Również Jego uprzejmość jest zawsze widoczna i aktywna. Jeśli gdzieś czai się niebezpieczeństwo, dobroczynnie wskazuje na nie i strzeże przed nim. Jeśli grozi nam bieda, zabezpiecza nas przed nią, a jeśli już jest obecna, zaspokaja nasze potrzeby. Jeśli obecne jest dobro, działa w celu jego powiększenia, a jeśli brakuje czegokolwiek dla naszego najwyższego dobra, dokłada starań, by to uzupełnić. Wreszcie w Swym uczuciu społeczności wchodzi w prawdziwe partnerstwo z nami. Partnerstwo to jest partnerstwem ducha, ponieważ udziela nam Swego Ducha. Jest to partnerstwo interesów, ponieważ dzieli z nami Swe bogactwa. Jest to partnerstwo działania, ponieważ czyni nas Swymi współpracownikami. Jest to w końcu partnerstwo ambicji, ponieważ włącza nas do realizacji Swych planów i zamierzeń. Tak więc w najwyższym znaczeniu uosabia On Swym towarzystwem z nami jako Swymi dziećmi zalety zaufania, sympatii, umiejętności przystosowania, grzeczności, zainteresowania, uprzejmości i partnerstwa; jest to trzeci element prawdziwego ojcostwa.
      Czwartą rzeczą, jaką dobry ojciec czyni dla swych dzieci, jest zapewnienie im pokarmu, odzienia i schronienia zgodnie z jego możliwościami i pozycją w życiu. Bóg czyni to nie tylko pod względem ziemskim, lecz szczególnie pod względem niebieskim, z którego to punktu widzenia chcemy podać krótko pewne uwagi ogólne. Zapewnia najlepsze duchowe pokarmy – czysty i nieskażony pokarm Słowa, zarówno w jego aspekcie mleka [prawd prostszych], jak i twardego mięsa [prawd głębszych] (Żyd.5:12-14). Pokarm ten obejmuje prawdy doktrynalne, etyczne, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, różnie przystosowane w każdej z ich form dla niemowlęcia, dziecka, młodzieńca, człowieka dojrzałego i starszego. Odzienie, jakie nam zapewnia, jest zarówno piękne, jak i pożyteczne. Jakże piękna jest szata sprawiedliwości naszego Pana, którą Bóg nam zapewnił (Iz.61:10)! Zakrywa ona naszą każdą brudną plamę i

poprzednia następna