Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 164

Tomy Epifaniczne

po to, by stało się ono mocą Bożą działającą w nich (Rzym.1:16). Gdy byli już gotowi, użył go do udzielenia im oświecenia i pobudzenia, koniecznych do wzbudzenia w nich poświęcającej wiary i miłości, dzięki którym bez zastrzeżeń oddali siebie Bogu. Nasycił to Słowo Swym Duchem – Boską energią – którą także zachował w tym celu, dzięki czemu spłodził ich z Ducha: każdej władzy ich serca i umysłu udzielił duchowej mocy, dostosowując je do duchowych rzeczy, podczas gdy przed takim spłodzeniem były one dostosowane do pewnych rzeczy tylko z naturalnego ludzkiego punktu widzenia. W ten sposób zaczął zaspokajać nasze potrzeby co do uświęcenia. Jednak w stanie uświęcenia mamy więcej potrzeb. W każdym nowym doświadczeniu potrzebujemy postępującej prawdy. Uzyskał ją stwarzając Swój plan, a następnie zmagazynował ją w Biblii, która jest spichlerzem zaspokajającym nasze wszelkie potrzeby prawdy i jej Ducha, i to do samego końca naszej drogi. Potrzebujemy także mocy, która umożliwi nam rozwijanie każdego elementu Chrystusowego charakteru. Moc tę zdobył przez użycie Swej mocy i także zmagazynował ją w Swym Słowie, by przez nią umożliwić nam wzrastanie w niebiańskich uczuciach i łaskach Chrystusa. W różnych doświadczeniach naszego życia sięga On do tego obfitego skarbca po takie partie Słowa i Ducha, jakich potrzebujemy, i udziela nam ich. W ten sposób Jego przezorność zaspokaja te oraz wszystkie inne nasze potrzeby.
      Potrzebujemy także sposobności zademonstrowania naszego oddania sprawie Niebiańskiego Ojca. Zatroszczył się także o to. Dozwalając na zło na świecie, uzyskał dla Swej sprawy takie warunki, które dla jej popierania wymagają ofiar z naszej strony. Warunki te to magazyn, w którym zgromadzone są wszystkie przewidziane dla nas sposobności służby. Umieszcza nas w takich miejscach, gdzie zachodzi potrzeba głoszenia Jego Słowa światu, braciom lub pomagania innym w czynieniu tego. Niektóre z tych sposobności wymagają naszego osobistego opowiadania prawdy słowem mówionym,

poprzednia następna