Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 161

Tomy Epifaniczne

      Gdyby Bóg nie używał Swej skrytości na rzecz sprawiedliwych, szatan i bezbożni ludzie zniszczyliby ich. Ukrył On sprawiedliwych w Swym tajemnym miejscu (Ps.91:1), „w skrytości namiotu swego” właśnie po to, by uchronić ich od „sidła ptasznika” – szatana – i od „zarazy morowej”. Ps.91 jest bardzo pięknym opisem używania przez Boga skrytości do ochraniania ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami oraz udzielania im tego, co przyniesie im korzyści. Dlatego Bóg w taki sposób ułożył Biblię, że szatan i źli mogą nauczyć się rozumieć ją dopiero wtedy, gdy słyszą wyjaśnienia świętych na jej temat. Przekręcają także i tę wiedzę, mając upadły cel szkodzenia sprawiedliwym. Na przykład nie rozumiejąc planu Biblii, szatan słuchał wyjaśnień Chrystusa i apostołów, aż w końcu poznał jego ogólne zarysy. Na podstawie tego, co od nich usłyszał, stworzył w papiestwie jego imitację. W imitacji tej umieścił papieża (głowę) oraz jego hierarchię (ciało) jako imitacje Jezusa jako Głowy oraz Chrystusa jako Jego Ciała. Sfałszował w papiestwie każdą biblijną doktrynę proroctwo, obietnicę i typ, praktycznie wszystkie biblijne przykazania, historie i napomnienia, i wcisnął je światu jako pochodzące od Boga. Sfałszował także w papiestwie biblijne praktyki, czasy i chwile. Ta naprawdę przerażająca imitacja została przez niego użyta do zniewolenia większości rodziny ludzkiej w błędzie i przesądach oraz do krańcowo okrutnych prześladowań świętych żywego Boga. Mając do czynienia z tak pomysłowym przeciwnikiem, o którym Jehowa wiedział, że będzie wypaczał i usiłował pokrzyżować Boski plan – nic dziwnego, że używał On skrytości do ochrony Swego planu i ludu od tych niebezpieczeństw, aby zapewnić im powodzenie.
      Wynikiem stosowania przez Jehowę takiej skrytości w objawieniu i realizowaniu Jego planu jest pomyślne wykonywanie wszystkich jego zarysów w harmonii z wcześniej przyjętymi metodami. Możemy z tego słusznie wnosić, że także i jego przyszłe zarysy zostaną pomyślnie zrealizowane. Jego

poprzednia następna