Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 158

Tomy Epifaniczne

Używając tej zalety, wielokrotnie „chwyta [rzekomo] mądrych w chytrości ich”.
      Bóg musi używać tej zalety z wielu powodów. Poddając próbie oddanie różnych klas związanych z Jego planem, ukrywa wiele szczegółów odnośnie znaczenia i natury ich doświadczeń w czasie próby, a to z powodu celu tej próby – przekonania się, czy będą Mu wierni na podstawie oddania Jego zasadom, bez względu na osobiste szkody, jakie oddanie takie może na nich sprowadzić. Jest to widoczne w próbie dobrych aniołów, Adama i Ewy, Starożytnych Godnych, Maluczkiego Stadka, Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych. Będzie również widoczne w próbie upadłych aniołów i klasy restytucyjnej w czasie Tysiąclecia, tak jak jest widoczne w czasie próby, jaką przechodzą w okresie Wieku Ewangelii upadli aniołowie w celu sprawdzenia, czy są godni dostąpienia szansy próby do życia w Tysiącleciu. Gdyby Bóg objawił dokładne powody każdego elementu tych prób dla powyżej wymienionych klas, mógłby zaszkodzić celowi, jaki ta próba ma osiągnąć. Z tego powodu praktykuje On skrytość odnośnie tych testujących szczegółów. Gdyby Pan wyraźnie ujawnił Swe różne zamierzenia, szatan i upadli ludzie wykorzystaliby tę wiedzę do krzyżowania tego planu, a takie postępowanie wymuszałoby zmianę Boskich metod stosowanych do jego realizacji. W absolutnym tego słowa znaczeniu nikt nie może pokrzyżować planów Wszechmocnego; jednak wysiłki w tym kierunku wymagałyby zmian w ich realizacji, które nie byłyby tak korzystne jak te, które stosuje Pan zgodnie ze swym zamierzeniem, ponieważ w realizacji Swego planu zawsze pozostaje On w harmonii z zasadą respektowania prawa stworzeń do niczym nie wymuszonego używania swej woli. Postępowanie zgodnie z tą zasadą zmusza Boga do używania skrytości.
      Biblia zawiera liczne dowody używania przez Boga skrytości. Nie pozwolił On Lucyferowi zrozumieć szczegółów

poprzednia następna