Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 157

Tomy Epifaniczne

Jego ostrożność będzie strzegła godnych wiecznego życia od wiecznego związania się z niewiernymi oraz od przyszłych pokus szatana przez wieczne zniszczenie wszystkich niewiernych, wraz z szatanem i jego upadłymi aniołami. A przez całe przyszłe wieki ta sama ostrożność Jehowy każdym dobrem i stanem strzegącym przed złem otaczać będzie tych godnych wiecznego życia – czy to w nowych niebiosach, czy to na nowej ziemi. Powyższe uwagi z pewnością dowodzą i ilustrują Boską ostrożność i czujność nad Jego ludem, planem i dziełami, i w ten sposób wskazują, że ostrożność jest jedną z samolubnych niższych pierwszorzędnych łask Jehowy.
      Skrytość, ósma niższa pierwszorzędna łaska charakteru Boga, jest w pewnym stopniu związana z czujnością i ostrożnością. Jest to zaleta używana przez Boga do przejawiania Jego zamiłowania do zatajania pewnych rzeczy. Ostrożność używana jest w obliczu niebezpieczeństwa, podczas gdy skrytość używana jest do zdobycia korzyści, jakie może przynieść jej używanie, oraz do unikania niekorzyści, jakie mogłyby wystąpić, gdyby pewna rzecz stała się znana. Jeśli chodzi o Samego Boga, nie mogą Go spotkać żadne osobiste niekorzyści, tzn. w odniesieniu do Jego osoby i charakteru. Mogą one jednak spotkać Jego plany i tych, którzy są Jego narzędziami, a pewne korzyści byłyby przez Niego utracone, gdyby Jego przeciwnicy rozumieli te plany. Dlatego stosuje On skrytość, by oddalić od Swego ludu, dzieł i planów pewne niekorzyści oraz by uzyskać dla nich pewne pożądane korzyści. Tak więc Boska skrytość to zaleta, poprzez którą używa On zamiłowania do zatajania pewnych rzeczy w celu uzyskania korzyści i uniknięcia niekorzyści. Zawsze używa On Swej skrytości w harmonii ze szczerością i uczciwością. Nadużywanie skrytości czyni ludzi kłamliwymi, zwodniczymi i obłudnymi. Święty charakter Boga sprawia oczywiście, że nie podlega On takiemu nadużyciu. Jego skrytość czyni Go taktownym i przygotowanym na knowania złych jednostek.

poprzednia następna