Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 156

Tomy Epifaniczne

zamierzeniom przeciwnika, wprowadziła w czyn potężne prawdy obalające te błędy oraz dobre zasady niszczące złe zasady tkwiące u podstaw tych złych praktyk, i w ten sposób ochroniła wiernych przed „strzałą latającą we dnie”. Ostrożność Boga dobrze strzegła każdego zarysu Jego postępującego planu i doprowadzała go do zakończenia w odpowiednim czasie. Gdy przeciwnik wpadał jak burza, by zniszczyć Boży lud, plan i dzieła, strzegący nas Bóg Swymi czynami wyznaczał granice wysiłkom szatana, wypełniając w ten sposób słowa: „dotąd wychodzić będziesz, a dalej nie postąpisz”. W nocy ucisku, jaka ciąży obecnie nad światem, Jego czujność będzie dbała o Swój plan tak, by wszystkie niesprzyjające rzeczy mogły wspólnie działać dla dobra tych, którzy miłują Boga, oraz by pod koniec tej nocy Jego plan i dzieła były bliższe wypełnienia niż poprzednio.
      Jego ostrożność dopilnuje, by w Tysiącleciu usunięty został każdy stan niesprzyjający restytucji ludzkości do pierwotnej doskonałości, łącznie z szatanem i jego upadłymi aniołami, oraz by wprowadzony i zachowany został każdy stan sprzyjający temu celowi. Jego ostrożność dopilnuje, by najsłabsi i najbardziej zdeprawowani otrzymali wszelką pomoc niezbędną do podniesienia się. Jego ostrożność będzie uważać na każdą zewnętrzną próbę pogwałcenia zasad królestwa i szkodzenia lub oszukiwania bliźniego. Gdy posłuszni z ludzkości dzięki działaniom Tysiąclecia zostaną przywróceni do doskonałości, Boska ostrożność skupi się na zachowaniu wiernych w ostatecznej próbie, która ma dowieść godności lub niegodności każdej w ten sposób udoskonalonej jednostki do wiecznego życia. Jego ostrożność nie pozwoli też szatanowi sprowadzić na ludzi zbyt nagłych i zbyt silnych pokus. Będzie śledziła przebieg kuszenia, tak by utrzymać je w pewnych ryzach, w pewnych ograniczeniach pod względem natężenia, i w ten sposób starannie będzie On strzegł wiernych i całkowicie oddzieli ich od niewiernych.

poprzednia następna