Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 150

Tomy Epifaniczne

pogańskich i papieskiego Rzymu, katolickiego i protestanckiego sekciarstwa oraz fałszywych nauk, ewolucji, wyższego krytycyzmu, innych form niewiary i wiary fałszywej itp.) – dowodzi, że Jehowa używa samolubnej niższej pierwszorzędnej łaski samoobrony. Tak więc samoobrona jest jedną z Jego niższych samolubnych pierwszorzędnych łask.
      Szóstą samolubną niższą pierwszorzędną łaską Jehowy jest agresywność, która działa przez organ uczuciowy zamiłowania do atakowania. Poprzednia łaska pokazuje Jego działanie w samoobronie, w ochranianiu Siebie, Swego ludu, planu i dzieł przed atakami. Natomiast ta zaleta pokazuje Jego działanie w atakowaniu przeszkód – bezbożnych ludzi, zasad, czynów, warunków, organizacji itp. Ten element Jego charakteru przejawia się szczególnie w związku z realizacją Jego planu. Wszelkie złe osoby (bezbożni aniołowie i bezbożni ludzie), złe zasady, organizacje, czyny i warunki panujące we wszechświecie są wynikiem buntu przeciwko władzy Boga. Bunt ten został zapoczątkowany przez szatana i ogarnął niektórych aniołów oraz całą rodzinę ludzką. Cechują go złe zasady, organizacje, warunki i czyny. Ten cały kompleks można nazwać królestwem szatana, królestwem sprawującym władzę przez zapoczątkowaną i kontynuowaną uzurpację przeciwko władzy Boga. Plan Pana ma wiele celów, z których dwoma są obalenie królestwa szatana i przywrócenie rodziny ludzkiej pod władzę Jehowy. By zrealizować te dwa cele, Pan w ramach Swego planu wybiera narzędzia, których użyje do tego dzieła. Do obalenia królestwa szatana wybiera jako Swe narzędzia Jezusa i Jego wiernych naśladowców; do przywrócenia rodzaju pod Swą władzę wybiera tych samych oraz dodaje im jako pomocników Starożytnych Godnych, Wielką Kompanię i Młodocianych Godnych. Wybierając każdą z tych czterech klas, Bóg musi działać agresywnie, bowiem z wyjątkiem Jezusa wszyscy oni, przed rozpoczęciem ich wyboru w mniejszym lub większym stopniu pozostawali pod

poprzednia następna