Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 149

Tomy Epifaniczne

jego plan przez różne teorie samodzielnego pojednania się z Bogiem. Jego dzieła wobec obydwóch Izraelów są atakowane zarówno przez subtelne pokusy, jak i okrutne prześladowania. Jednak Jehowa umiejętnie broni Siebie. Ateistyczne, agnostyczne, materialistyczne, panteistyczne, deistyczne, racjonalistyczne i zabobonne ataki na Jego istotę są przez Niego odpierane i obalane prawdami świeckimi i religijnymi, jakie podał do rąk Swych sług. Licznymi prawdami biblijnymi zupełnie obalił ataki na Swój charakter pochodzące od tych, którzy nauczają, iż zaplanował On grzech oraz to, by istoty były grzeszne, że wybrał nielicznych do wiecznego szczęścia, a pozostałych skazał na wieczne męki, że stworzył człowieka takim, że w rzeczywistości nie umiera i że przez wieki torturuje ogromną większość ludzkości. Prawdami naukowymi, archeologicznymi, historycznymi, religijnymi i liczbowymi (liczbowanie biblijne) skutecznie obronił natchnienie i prawdziwość Pisma Świętego przed atakami wyższego krytycyzmu. Objawiając Boski plan w jego doktrynach, nakazach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach, historiach i typach – broni Swego Słowa jako prawdy przed wszystkimi atakami. Przez ochronę i rozwój obydwu wiernych Izraelów wśród pokus, ucisku i prześladowań obronił Swe dzieło przed atakami upadłych aniołów i ludzi. Żaden atak nie zastaje Go bezbronnym. Każdy z nich jest w odpowiednim czasie odpierany i udaremniany. Okazuje się On być zwycięzcą w każdym konflikcie samoobrony, w jaki wchodzi. Nie cofa się, nie ustępuje, nie oddaje pola, nie traci przewagi w czasie ataku. Nieustraszony, niezachwiany, nieulękniony, jak prawdziwy okręt wojenny z radością odpiera każdy cios i broni Się przed każdym atakiem. Odpieranie ataków na Jego plan, lud i dzieła, zarówno w czasach biblijnych (np. ze strony faraona i Egipcjan, Ammonitów, Moabitów itp., religii pogańskich, żydowskich odstępców, prześladowców z żydów i pogan itp.), jak i w czasach nowożytnych (ze strony prześladowań

poprzednia następna