Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 147

Tomy Epifaniczne

– w najwyższym stopniu doskonałym; takie pragnienie ze strony Boga nie jest żadną niedoskonałością, ponieważ Jego doskonałość zasługuje na to, Jego stworzenia są Mu to winne, wymagają tego dobre zasady, a wszyscy zainteresowani znajdują w ten sposób właściwe sobie miejsce, szacunek i błogosławieństwa, a sam Bóg jest odpowiednio uznany.
      Pokój, który działa przez Boski organ uczuciowy zamiłowania do wypoczynku, to trzecia samolubna niższa pierwszorzędna łaska Boga, jaką rozważymy. Nie znaczy to, iż mamy sądzić, że Bóg kiedykolwiek męczy się w Swym ciele, ponieważ byłoby to u Niego niedoskonałością, a zresztą odpoczynek ciała nie jest łaską. Łaska to doskonałość charakteru. Przez pokój Boga rozumiemy pokój i pogodę Jego Ducha. Bóg nie zna niepokoju. Nigdy się nie martwi. Nic nie wytrąca Go ze spokoju umysłu. Nic nigdy Go nie ekscytuje. Żadna sytuacja nie zakłóca Jego pokoju. Żadna opozycja nie psuje Jego pogody ducha. Żadne niekorzystne wydarzenie nie burzy Jego Ducha. Zna On koniec na początku, od dawna zapewnił sposoby, środki i narzędzia realizacji Swych planów. W każdej sytuacji wie co i w jaki sposób uczynić. Posiada moc wykonania Swych zamiarów. Wie, że wszystkie rzeczy współdziałają w realizacji Jego planów i zamierzeń. Dlatego z największym spokojem podąża wytyczoną przez Siebie drogą. Zważywszy na to wszystko, dlaczego miałby nie mieć spokoju w sercu i umyśle? Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy jednym z Nim w duchu, planie i dziele, z pewnością także i my, podobnie do Niego, stajemy się spokojni, a pokój i pogoda ducha zaczyna panować w naszym sercu i umyśle.
      Zamiłowanie do życia to czwarta samolubna niższa pierwszorzędna łaska Boga. O tak, Bóg posiada życie: posiada On najwyższą formę życia – żywot w sobie, nieśmiertelność, stan odporny na śmierć (Jan 5:26). Bóg nie tylko posiada tę najwyższą formę życia, lecz jest także ostatecznym źródłem życia dla wszystkiego, co żyje. A Bóg miłuje Swe życie. Chociaż nie musi używać żadnych sposobów ani środków jego zachowania, by uchronić je przed zniszczeniem lub powiększyć

poprzednia następna