Epifaniczny tom 1 – rozdział 4 – str. 142

Tomy Epifaniczne

że Bóg rozwinął takie zalety przez używanie Swych organów uczuciowych, ponieważ zawsze posiadał i zawsze będzie posiadał je w nieskończonej doskonałości, i dlatego zawsze używał i zawsze będzie używał ich w nieskończonej doskonałości. Tak więc nie były one w Nim rozwijane.
      Na podstawie faktu, że człowiek początkowo był, a nowe stworzenia obecnie są obrazem Boga, na podstawie faktu, że upadły człowiek posiada wszystkie pierwotne organy uczuciowe człowieka, choć w stanie skażonym, oraz na podstawie faktu, że człowiek posiada niższe organy uczuciowe – dochodzimy do wniosku, że posiada je także Bóg. Myśl taka jest jednak nie tylko domysłem, lecz także potwierdzona bezpośrednimi wersetami, które przypisują Bogu takie organy uczuciowe. Niektóre z tych tekstów dotyczących Jego niższych organów uczuciowych przytoczymy wtedy, gdy dojdziemy do rozważania Jego poszczególnych organów uczuciowych niższego rzędu, tak jak już przytoczyliśmy niektóre z nich dotyczące Jego wyższych organów uczuciowych. Bóg posiada te same ogólne organy uczuciowe, jakie pierwotnie posiadał człowiek i jakie obecnie posiadają nowe stworzenia i upadły człowiek, choć w przypadku tego ostatniego są one w mniej lub bardziej skażonym stanie. Przez rozważenie organów uczuciowych człowieka możemy zrozumieć, jakimi są one u Boga. Człowiek posiada dwa szczególne rodzaje niższych organów uczuciowych, w związku z którymi działają niższe pierwszorzędne łaski: (1) samolubne i (2) społeczne. Zatem i Bóg posiada te dwa rodzaje niższych organów uczuciowych. Samolubne uczucia człowieka, z których każdy jest wyrazem innego organu, to (1) zamiłowanie do właściwej samooceny, (2) zamiłowanie do dobrej opinii u innych, (3) zamiłowanie do spokoju, (4) zamiłowanie do życia, (5) zamiłowanie do samoobrony, (6) zamiłowanie do atakowania tego, co szkodliwe, (7) zamiłowanie do bezpieczeństwa, (8) zamiłowanie do skrytości, (9) zamiłowanie do posiadania, (10) zamiłowanie do pożywienia, (11) zamiłowanie do wiedzy oraz (12) zamiłowanie do czynienia siebie przyjemnym dla innych. Bóg posiada wszystkie te samolubne uczucia wraz z odpowiednimi organami z wyjątkiem zamiłowania do pożywienia, którego Bóg jako Boska nieśmiertelna istota duchowa

poprzednia następna