Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 93

Tomy Epifaniczne

w znaczeniu kogoś równego Sobie, ponieważ jest On najwyższym ze wszystkich. Jego miłość obowiązkowa kierowana jest do wszystkich innych jako Jego stworzeń oraz do doskonałych moralnych istot jako Jego dzieci. Jego sprawiedliwość nie zobowiązywała Go do stworzenia kogokolwiek, ponieważ stworzenie istot jest ze strony Boga dziełem łaski, a nie obowiązku. Nie jest On także zobowiązany do stworzenia wszystkich stworzeń jako równych: ma On prawo uczynić jednych na poziomie Boskim, innych anielskim, innych ludzkim, innych zwierzęcym, innych roślinnym, a jeszcze innych nieożywionym (Rzym.9:20,21). Gdy już jednak zdecyduje się stworzyć moralnie wolne jednostki, Jego sprawiedliwość, miłość obowiązkowa zobowiązuje Go do stworzenia ich doskonałymi, bezgrzesznymi i prawymi (1 Moj.18:25). W przeciwnym razie byłby On autorem niedoskonałości i grzechu, którym nie jest (5 Moj.32:4).Fakt, że niektórzy aniołowie i wszyscy ludzie są obecnie grzeszni nie przeczy tej zasadzie, ponieważ gdy wychodzili z twórczej ręki Boga, byli doskonali, bezgrzeszni i prawi (Kaz.7:29).Istoty niższe od człowieka nie są moralnie wolnymi jednostkami, dlatego przy ich stwarzaniu Stwórca uznał, że ich istnienie będzie oparte na innych zasadach niż zasady etyczne – na zasadach użyteczności i służby człowiekowi i jego mieszkaniu, po spełnieniu czego przemijają na zawsze. Nie jest to jednak wobec nich niczym okrutnym, ponieważ nie posiadając wysokiego stopnia rozwoju umysłu ani czułego układu nerwowego, nie są w stanie równie przenikliwie oceniać, odczuwać ani cierpieć.
      Sprawiedliwość Boga, Jego miłość obowiązkowa wobec Jego doskonałych, bezgrzesznych i prawych stworzeń zobowiązuje Go do drugiej rzeczy: umieszczenia ich w doskonałych, uszczęśliwiających, pożytecznych i pomyślnych warunkach, by mogły cieszyć się doskonałym, szczęśliwym, pożytecznym i pomyślnym istnieniem. Zgodnie z tą zasadą Boskiej sprawiedliwości umieścił On niebieskie zastępy w ich pierwotnej doskonałości w doskonałych, bezgrzesznych, pożytecznych i pomyślnych warunkach. Podobnie postąpił z rodziną ludzką reprezentowaną w Adamie i Ewie, ponieważ ogród

poprzednia następna