Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 85

Tomy Epifaniczne

doświadczenia, tzn. ze sprawiedliwością, z czego doświadczalnie będzie mógł nauczyć się korzyści praktykowania sprawiedliwości, gdyż uleczy ona wiele fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych skutków jego pierwszego doświadczenia, tzn. z grzechem, i zachowa go w tym przywróconym stanie – doskonałości; (4) że po tych dwóch tak odmiennych doświadczeniach z ich przeciwnymi skutkami człowiek będzie mógł stanąć przed ostateczną próbą, by przekonać się co wybierze po tych dwóch rodzajach doświadczeń; (5) że wieczne zniszczenie spotka tych, którzy nie będą po tym podwójnym doświadczeniu praktykować sprawiedliwości, a wieczne życie otrzymają ci, którzy po tych dwóch doświadczeniach będą praktykować sprawiedliwość; (6) że w ten sposób grzech i zło będą na wieki usunięte; oraz (7) że Bóg otrzyma to, co początkowo zamierzał – doskonały rodzaj moralnie wolnych jednostek, które w wyniku inteligentnej oceny stosownych zasad będą nienawidziły i unikały grzechu oraz miłowały i praktykowały sprawiedliwość.
      Takie były ogólne rzeczy, które zaplanowała mądrość, by stworzyć doskonały rodzaj, który z powodu inteligentnej oceny grzechu i sprawiedliwości będzie nienawidził i unikał tego pierwszego, a miłował i praktykował to drugie. Chwila zastanowienia wykaże mądrość tego planu. Ponieważ doświadczenie jest najbardziej gruntownym, choć w żadnym razie nie najłagodniejszym nauczycielem, mądrość zaplanowała jego wykorzystanie, aby nauczyć grzeszny rodzaj negatywnych skutków grzechu wynikających z jego okropnej natury i strasznego spustoszenia w postaci fizycznej, umysłowej i religijnej degradacji. Przykładem zawartej tutaj zasady jest stare powiedzenie o „dmuchaniu na zimne”. Nienawiści do grzechu i korzyści płynących z jego unikania nie można z pewnością lepiej zaszczepić niż w tedy, gdy grzesznik odczuje bolesne baty wymierzone mu jako niewolnikowi przez okrutnego pana. Tym bardziej wtedy, jeśli w wyniku przeciwstawnych doświadczeń, tzn. ze sprawiedliwością, wszystkie skutki doświadczenia z grzechem zostaną uleczone i otrzyma przeciwstawne błogosławieństwo fizycznego, umysłowego, moralnego i religijnego

poprzednia następna