Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 75

Tomy Epifaniczne

Dla przykładu: gdyby zamiłowanie do samoobrony i gniewu było przeciwne wspólnej kontroli wyższych pierwszorzędnych łask, wyższe pierwszorzędne łaski Boga tłumiłyby ich działanie. Jeśli nieskwapliwość lub gorliwość Boga byłaby skłonna działać, a wyższe pierwszorzędne łaski zabraniałyby tego, wspólnie zablokowałyby one takie działanie. Lecz jeśli którekolwiek z nich lub inne pokrewne uczucia czy łaski sprzyjałyby sprawiedliwości i świętości, wyższe pierwszorzędne łaski Boga wprowadziłyby je do działania, by uczynić je sługami sprawiedliwości i świętości. Wyższe pierwszorzędne łaski Boga używają na przykład Jego wojowniczości do odpierania ataków grzechu i błędu, przez co używa On wojowniczości jako sługi sprawiedliwości i prawdy.
      Szóstym elementem Boskiego charakteru jest równowaga. Przez równowagę Boskiego charakteru rozumiemy dopasowanie Jego uczuć i łask we wzajemnej harmonii w takiej współrzędności, podrzędności i nadrzędności, jakiej wymagają zasady Boskiej mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości w ich wzajemnych uporządkowanych relacjach. Równowaga Boskiego charakteru występuje zatem we wszystkich poprzednio wspomnianych pięciu elementach Jego charakteru i dostosowuje ich wszystkie szczegóły w każdym z nich oraz w ich wzajemnych relacjach. To właśnie dzięki temu faktowi równowaga Boskiego charakteru jest niemal powszechna w czynnościach Jego charakteru. Przenika ona bowiem wszystkie poprzednie pięć elementów składowych Jego charakteru .
      Ostatnim elementem Boskiego charakteru jest krystalizacja poprzednich sześciu elementów Jego usposobienia. Przez krystalizację charakteru Boga rozumiemy jego niezłomność w sześciu poprzednich elementach. Jest to koronująca doskonałość Boskiego charakteru. Oznacza ona, że nic nie może zmienić u Boga Jego sprawiedliwej postawy wobec zła – uczucia odrazy, unikania i opozycji wobec niego, ani zmienić Jego uczuć z ich świętymi właściwościami, sposobów działania ani obiektów. Nie może również zmienić Jego łask w żadnym z ich trzech rodzajów w przeciwne im niełaski. Podobnie nic nie może zmienić Jego siły charakteru w słabość na jakimkolwiek punkcie, czy też

poprzednia następna