Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 74

Tomy Epifaniczne

i nigdy nie przejawia najmniejszej słabości w odrazie, unikaniu i przeciwstawianiu się złu. Jego charakter jest silny w używaniu uczuć intelektualnych, artystycznych, religijnych, samolubnych i społecznych. Jego charakter jest silny w używaniu wyższych pierwszorzędnych łask, niższych pierwszorzędnych łask, łask drugorzędnych i trzeciorzędnych. Nigdy nie okazuje On żadnej słabości w używaniu uczuć intelektualnych, artystycznych, religijnych, samolubnych i społecznych, używaniu wyższych i niższych pierwszorzędnych łask, czy też używaniu łask drugorzędnych i trzeciorzędnych. Posiadana przez Niego siła, której używa we wszystkich postawach i działaniu wobec zła oraz we wszystkich Swych uczuciach i łaskach, jest bardzo ważnym elementem Jego charakteru, ponieważ jest niezbędną częścią jego doskonałości.
      Piątym elementem charakteru Boga jest dominacja odpowiednio połączonych wyższych pierwszorzędnych łask nad Jego niższymi pierwszorzędnymi uczuciami i łaskami oraz Jego łaskami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi. Zależnie od zmieniających się relacji i wymogów stosownych zasad, zawsze musi występować zmieniające się ustalenie współrzędności, nadrzędności lub podrzędności wśród Jego wyższych pierwszorzędnych łask, gdy są one jedynymi Jego łaskami działającymi dla potrzeb i warunków pewnych konkretnych czynności. Ponadto, kiedy Jego postawy i czyny oraz Jego niższe pierwszorzędne uczucia i łaski, a także Jego łaski drugorzędne i trzeciorzędne występują wobec zła, muszą one działać pod dominacją odpowiednio połączonych wyższych pierwszorzędnych łask, ponieważ w przeciwnym razie pojawiłby się grzech – rzecz niemożliwa u Boga. Dominacja ta sprawowana jest na dwa sposoby: (1) Przez tłumienie kontroli lub – jeśli wymaga tego dany przypadek – nawet aktywności niższych pierwszorzędnych łask i uczuć oraz łask drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zapobiega to grzechowi i podtrzymuje działanie dobra. (2) Przez używanie niższych pierwszorzędnych uczuć i łask oraz łask drugorzędnych i trzeciorzędnych jako sług sprawiedliwości i świętości.

poprzednia następna