Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 73

Tomy Epifaniczne

wysiłki samooceny do przejęcia nad Nim kontroli, Bóg używa pokory; tłumiąc wysiłki szacunku od innych do przejęcia nad Nim kontroli, Bóg używa powściągliwości, skromności i prostoty; tłumiąc wysiłki zamiłowania do wygody, Bóg używa pracowitości; tłumiąc wysiłki zamiłowania do samoobrony, Bóg używa nieskwapliwości; tłumiąc wysiłki umiłowania życia, Bóg używa samoofiary; tłumiąc wysiłki zamiłowania do bezpieczeństwa, Bóg używa odwagi; tłumiąc wysiłki zamiłowania do skrytości, Bóg używa szczerości, otwartości; tłumiąc wysiłki zamiłowania do atakowania, Bóg rozwija pobłażliwość i przebaczenie; tłumiąc wysiłki zamiłowania do zdobywania i zachowywania, Bóg używa wspaniałomyślności, szczodrobliwości; tłumiąc wysiłki zamiłowania do duchowych pokarmów i napojów, Bóg używa wstrzemięźliwości. W ten sposób używa Swych łask drugorzędnych związanych z właściwą kontrolą uczuć samolubnych. Używa łask drugorzędnych związanych także z właściwą kontrolą uczuć społecznych: tłumiąc wysiłki miłości do żony i dzieci do przejęcia nad Nim kontroli, Bóg używa przewodzenia w rodzinie; tłumiąc wysiłki miłości do przyjaciół, domu i kraju, Bóg używa bezstronności. Trzeciorzędne łaski Boga to łaski mieszane, tj. łaski, w których istnieje połączenie wyższych pierwszorzędnych łask z niższymi pierwszorzędnymi i drugorzędnymi, w którym to połączeniu kontrolę sprawują wyższe pierwszorzędne łaski. Oto główne trzeciorzędne łaski Boga: cichość, gorliwość, umiarkowanie, dobroć, łagodność, radość, posłuszeństwo, wierność. Ponieważ wcześniej wykazaliśmy, w jaki sposób różne łaski – wyższe pierwszorzędne, niższe pierwszorzędne i drugorzędne – łączą się w używaniu tych łask, nie będziemy tutaj poruszali tych kwestii. Stosowna jednak będzie uwaga, że każda łaska pierwszorzędna, drugorzędna i trzeciorzędna jest u Boga świętą zaletą, działa w święty sposób i zwraca się tylko do świętych obiektów.
     Czwartym elementem Boskiego charakteru jest Jego siła charakteru we wszystkich dotychczas wymienionych aspektach. Jego charakter jest silny w sprawiedliwej postawie wobec grzechu

poprzednia następna