Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 72

Tomy Epifaniczne

      Niższe pierwszorzędne łaski Boga to zalety działające przez Jego uczucia samolubne i społeczne jako ich cechy i właściwości. I tak: Boskie zaufanie do Siebie, zadowolenie z Siebie i szacunek do Siebie to łaski działające przez Jego samoocenę jako jej cechy i właściwości. Aprobatywność Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do szacunku innych jako jego cecha i właściwość. Pokój Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do odpoczynku, wygody jako jego cecha i właściwość. Wojowniczość Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do samoobrony jako jej cecha i właściwość. Samozachowawczość Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do życia jako jego cecha i właściwość. Ostrożność Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do bezpieczeństwa jako jego cecha i właściwość. Taktowność Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do skrytości jako jego cecha i właściwość. Agresywność i wykonawczość Boga to cechy działające przez Jego zamiłowanie do atakowania rzeczy szkodliwych, przeciwnych i trudnych jako jego cechy i właściwości. Przedsiębiorczość i przezorność Boga to zalety działające przez Jego zamiłowanie do zdobywania i zachowywania jako jego cechy i właściwości. Apetyt Boga (zamiłowanie do Prawdy i jej Ducha) to zaleta działająca przez Jego zamiłowanie do (duchowych) pokarmów i napojów jako jego cecha i właściwość. Małżeńskość Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do (symbolicznych) żon jako jego cecha i właściwość. Rodzicielskość Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do Jego dzieci jako jego cecha i właściwość. Przyjacielskość Boga to łaska działająca przez Jego zamiłowanie do przyjaciół jako jego cecha i właściwość. Domatorstwo i patriotyzm Boga to łaski działające przez Jego zamiłowanie do domu i kraju jako jego cechy i właściwości. Tak więc łaski te – działające przez samolubne i społeczne uczucia Boga – są Jego niższymi łaskami pierwszorzędnymi.
      Drugorzędne łaski Boga nie mają żadnych uczuć, przez które działają. Pochodzą one raczej z wysiłków wyższych pierwszorzędnych łask nie dopuszczających do kontrolowania Go przez samolubne i społeczne uczucia i ich łaski. I tak: tłumiąc

poprzednia następna