Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 69

Tomy Epifaniczne

„Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał pracy waszej i pracowitej miłości” (Żyd.6:10). Widzimy więc, iż Biblia naucza, że Bóg unika zła w ramach sprawiedliwej postawy wobec grzechu. Z powodu tej samej postawy wobec grzechu sprzeciwia się mu. Sprzeciwia się mu podając nauki przeciwne złu, ostrzegając przed nim, karząc tych, którzy się nim bawią, wprowadzając zarządzenia i ruchy wymierzone w zło. W Biblii znajdziemy wiele nauk i przykładów tego zarysu Jego sprawiedliwych działań wobec zła. Uczenie i ostrzeganie Kaina, faraona, Izraela, Baalama, Saula, Dawida itp. to ilustracje pewnych form Jego opozycji wobec grzechu. Karanie ich i innych to ilustracje jeszcze innej formy sprzeciwiania się złu. Zarządzenia, jakie podał On cielesnemu i duchowemu Izraelowi przeciwko niemu w jego różnych formach, stanowią kolejny sposób, w jaki wykazał On opozycję wobec zła. Ponadto, doświadczenia rodzaju ludzkiego pod przekleństwem, Dzień Pomsty oraz wtóra śmierć to jedynie kilka kolejnych ilustracji Jego sprzeciwu wobec zła. Potwierdzają to następujące cytaty: 1 Moj.3:7-24; 4:9-14; 6:5-7; 1 Król.13:33,34; Ps.94:23; Iz.50:11; Jer 5:25; 21:14; Ezech.11:21; Rzym.5:12-21; Gal.6:7. Widzimy więc, że Bóg sprzeciwia się złu. A zatem w nienawidzeniu, unikaniu i opozycji wobec zła Bóg wskazuje, że jednym z elementów składowych Jego charakteru jest sprawiedliwa postawa wobec zła.
      Drugi element Boskiego charakteru to święte uczucia. Oznacza to, że uczucia Boga są święte w swej istocie, obiektach, których dotyczą oraz w sposobie, w jaki się wyrażają. Uczucia te są częściowo intelektualne, częściowo artystyczne, częściowo religijne, częściowo samolubne (samolubne niegrzesznie), a częściowo społeczne. Jego uczucia intelektualne to zamiłowanie do poznawania, zapamiętywania i rozmyślania. Ta forma Jego miłości jest święta, przejawia się w święty sposób i wobec świętych obiektów. Jego uczucia

poprzednia następna