Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 67

Tomy Epifaniczne

ROZDZIAŁ III

ELEMENTY SKŁADOWE I WYŻSZE PIERWSZORZĘDNE
ŁASKI CHARAKTERU BOGA

SPRAWIEDLIWA POSTAWA WOBEC ZŁA – ŚWIĘTE UCZUCIA – ŁASKI – SIŁA – DOMINACJA WYŻSZYCH PIERWSZORZĘDNYCH ŁASK – RÓWNOWAGA – KRYSTALIZACJA – TRZY RZĘDY ŁASK – WYŻSZE PIERWSZORZĘDNE ŁASKI – MĄDROŚĆ – SPRAWIEDLIWOŚĆ – MIŁOŚĆ BEZINTERESOWNA – MIŁOŚĆ – MOC – FUNKCJA WYŻSZYCH PIERWSZORZĘDNYCH ŁASK BOGA

      W poprzednim rozdziale rozważyliśmy przymioty Boskiej istoty. Stosownym byłoby, abyśmy na wstępie analizy Boskiego charakteru przestudiowali jego elementy składowe, tj. ogólne formy, w jakich Jego charakter istnieje i działa, ogólne elementy, z których się składa. Jest ich siedem: (1) sprawiedliwa postawa wobec zła; (2) święte uczucia; (3) łaski; (4) siła w każdym składniku charakteru; (5) dominacja odpowiednio połączonych wyższych pierwszorzędnych łask nad niższymi pierwszorzędnymi uczuciami i łaskami oraz łaskami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi; (6) równowaga charakteru oraz (7) krystalizacja charakteru. Nie jest naszym celem podawanie w niniejszym rozważaniu szczegółów na ten temat; zamierzamy raczej podać jedynie ogólniki, a szczegóły pozostawić na później. Pierwszym elementem charakteru Boga wyżej zasugerowanym jest zachowanie sprawiedliwej postawy wobec zła. Sprawiedliwa postawa wobec zła przede wszystkim czuje odrazę do zła, nienawidzi go jako obrzydliwości. Bóg czyni to, ponieważ jest sprawiedliwy, a zło jest złem – złem samym w sobie i złem w skutkach. Jest złem samym w sobie, ponieważ sprzeciwia się Boskiemu prawu opartemu na Jego sprawiedliwości, z którą prawo to pozostaje w harmonii i z której wypływa, a także dlatego, że wyrządza szkodę w moralnym porządku rzeczy. Niszczy ono z pewnością relację społeczności między Bogiem a grzeszącymi,

poprzednia następna