Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 140

Tomy Epifaniczne

Boga. Przypominamy sobie, że w pierwszej części tego rozdziału wyjaśnialiśmy, iż oprócz wyższych pierwszorzędnych łask Bóg posiada łaski niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Żadna z łask tych trzech późniejszych grup ani inne elementy charakteru nie mają prawa kontrolowania czynów Boga. To, czy będą mogły działać zależy od decyzji i kontroli Jego wyższych pierwszorzędnych łask działających w opisanej wyżej harmonii i koordynacji. Tak więc wyższe pierwszorzędne łaski Boga w opisanej wyżej harmonii i koordynacji sprawują funkcję kontrolowania Jego wszystkich pozostałych łask i elementów charakteru. Do nich należy tłumienie, wspieranie, używanie, modyfikowanie, harmonizowanie i wzajemne ustawianie użycia pozostałych elementów. Są one rządzącymi, dominującymi łaskami Boga. W cudownej doskonałości każdej z tych czterech łask, w ich wzajemnej harmonii i koordynacji oraz w ich dominacji nad wszystkimi innymi łaskami i elementami charakteru Boga tkwi cudowna równowaga Boskiego charakteru. Nigdy, nawet w najmniejszym punkcie, nie następuje odchylenie od tej cudownej równowagi, która istniejąc w nieskończonej sile, stanowi doskonałość charakteru Jehowy. O jakże wzniosły jest Jego charakter! Z każdej strony usposobienia, myśli, motywu, słowa i dzieła jest On godzien wychwalania! Jest On tak doskonale dobry, że nasze słabe, upadłe władze są całkowicie nieodpowiednie do właściwego ocenienia i sławienia Go. Ogarnięci podziwem, miłością i oceną, pochylamy się przed Nim ze czcią i adoracją, wołając: „Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! Któż by się ciebie nie bał, Panie! I nie wielbił imienia twego? Gdyżeś sam święty” (Obj.15:3,4)! Rozmyślajmy nad Jego świętym charakterem objawionym w Jego planie tak pobożnie, z taką wiarą, miłością i czcią, byśmy powoli i coraz bardziej przemieniali się w ten sam obraz z chwały w chwałę, jako od Ducha Pańskiego (2 Kor.3:18).

poprzednia następna