Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 139

Tomy Epifaniczne

Bez względu na to, jakie inne dobre zalety mogą w tym występować, jeśli albo prawda, albo sprawiedliwość w jakikolwiek sposób są przez tę czynność, proces, zasadę czy rzecz narażone lub naruszane – Jehowa odmawia ich uznania i współpracowania z nimi. Jeśli jakaś rzecz pozostaje w harmonii z prawdą i sprawiedliwością i jeśli Bóg chce rozpocząć działalność w tym kierunku, wtedy działa wobec niej w miłości i mocy, zawsze jednak oglądając się na mądrość i sprawiedliwość. Boska miłość i moc nigdy nie działały ani nigdy nie będą działać w inny sposób jak tylko w harmonii i z poszanowaniem Jego mądrości i sprawiedliwości. Tak więc mądrość i sprawiedliwość są podstawą, a miłość i moc nadbudową wyższych pierwszorzędnych przymiotów charakteru Boga. Harmonijne działanie i koordynacja tych czterech przymiotów w podanej powyżej kolejności widoczna jest w każdej zasadzie i zarysie Boskiego planu. Dlatego Jego plan jest niezmiernie wzniosłym objawieniem i manifestacją Jego charakteru. Harmonia Jego charakteru obecna w tym planie polega na tym, że podstawą jego każdego elementu jest mądrość i sprawiedliwość, a nadbudową każdego jego elementu jest miłość i moc. Jeśli spojrzymy na Boskie dzieła twórcze, opatrznościowe, odkupienia, uczenia, usprawiedliwiania, uświęcania i wyzwalania zawarte w Jego planie, zauważymy, że przejawiają one harmonię i koordynację tych czterech najwyższych zalet w podanej powyżej kolejności i procedurze. Dostrzegamy zatem, że każdy z tych przymiotów jest doskonały sam w sobie i w relacjach do pozostałych trzech. A zatem istnieje między nimi harmonijna współpraca, ponieważ zawsze działają one razem, a nigdy w sprzeczności ze sobą. W przeciwnym razie charakter Boga byłby niedoskonały.
      Harmonia i koordynacja czynności istnieje nie tylko w Boskich wyższych pierwszorzędnych łaskach w ich wzajemnych relacjach. W tej harmonii i koordynacji występuje też dominacja tych czterech łask nad wszystkimi innymi łaskami

poprzednia następna