Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 138

Tomy Epifaniczne

niepoprawni grzesznicy. Wiele przejawów Jego przymiotu mocy w samokontroli i cierpliwości będzie także widocznych w postępowaniu przez 1000 lat z tymi, którzy będą nadawać się do reformy, w celu pełnego przywrócenia ich do ludzkiej doskonałości – restytucji – szczególnie w postępowaniu z tymi, którzy będą reformować się zewnętrznie, ale nie z serca i nie w sercu. Znając ich obłudę – obłudę symbolicznych kozłów trwającą przez całe 1000 lat (Mat.25:31-46) – Bóg będzie jednak kontrolował Siebie w wytrwałym ich podnoszeniu. Jak wielką będzie manifestacja tych zalet w Małym Okresie, kiedy szatan i jego nie pokutujący aniołowie otrzymają pozwolenie na podjęcie próby zwiedzenia całego udoskonalonego rodzaju! Będzie używał tych zalet być może przez całe 40 lat tego okresu w celu dokończenia realizacji Swojego planu. Okaże je także w stosunku do buntowniczych i niepobożnych oraz w stosunku do posłusznych i sprawiedliwych z ludzi w różnych stanowiskach, jakie wówczas zajmą. Samokontrola i cierpliwość będą widoczne w Bogu, gdy ogłaszany i wykonywany będzie wyrok zniszczenia na szatanie, jego demonach i niepoprawnych ludziach, jak również i wtedy, gdy nagroda życia będzie ogłaszana i udzielana sprawiedliwym. Tak więc w przyszłych wiekach Jego wspaniała moc w postaci samokontroli i cierpliwości będzie wychwalana przez wszelkie stworzenie (Obj.5:13).
      Zakończyliśmy już osobną analizę czterech wyższych pierwszorzędnych łask Jehowy. Nie możemy jednak zamknąć tego rozdziału bez kilku uwag na temat relacji tych czterech przymiotów wzajemnie wobec siebie i wobec innych łask. Z tych czterech podstawą są mądrość i sprawiedliwość, tzn. prawda i sprawiedliwość są podstawą dla miłości i mocy, jak również podstawą Boskiego tronu (Ps.89:15). Pierwsza myśl, jaka powstaje w umyśle Jehowy w związku z jakąkolwiek czynnością, procesem, zasadą czy rzeczą, zawsze jest następująca: czy jest to zgodne z prawdą i sprawiedliwością?

poprzednia następna