Epifaniczny tom 1 – rozdział 3 – str. 137

Tomy Epifaniczne

przejawia On w tych zaletach, sprzeciwiając się ich rewolucjonizmowi! Ile będzie jeszcze potrzeba dowodów samokontroli i cierpliwości, zanim zniszczony zostanie ich cielesny umysł! Jak ciężko będą musieli oni pracować, by osiągnąć stan pełnego oczyszczenia i odpowiedniej służby dla Boga! Te same uwagi z niewielkimi zmianami dotyczą Jego postępowania z tymi z Młodocianych Godnych, którzy w charakterze w dużym stopniu postępują jak Wielka Kompania, z którą zresztą współpracują. Natomiast te same uwagi, jakie podaliśmy na temat samokontroli i cierpliwości Jehowy w postępowaniu ze Starożytnymi Godnymi, dotyczą również aktywności tych dwóch elementów Boskiej mocy jako przymiotu charakteru w Jego postępowaniu z dobrymi Młodocianymi Godnymi.
      Nie ulega zapewne wątpliwości, że w wielkim ucisku, jaki już się rozpoczął i jaki będzie trwał jeszcze wiele lat, choć obecnie znajdujemy się w jednym z jego okresów ciszy – Boska moc w postaci samokontroli i cierpliwości znajdzie wspaniałe pole do działania w kierowaniu procesami ucisku dla ostatecznego dobra wszystkich zainteresowanych. Ochrona Jego dzieci, jak również wymierzanie odpowiedniej zapłaty instytucjom, łącznie z ich poszczególnymi zwolennikami, których poprzez ten ucisk pragnie błogosławić – to przeszłe i przyszłe cudowne manifestacje Boskiej mocy jako przymiotu charakteru panującego nad Nim i wytrwałego w realizacji postępującego ucisku.
      Gdy wybiegniemy w przyszłość do czasów restytucji, także i tu oczami wiary możemy dostrzec liczne dowody używania przez Boga Jego mocy w samokontroli i cierpliwości. Widzimy to w stopniowym podawaniu zarządzeń królestwa, stosowaniu ich wobec miliardów ludzi przywróconych ze stanu umarłych, ograniczaniu, chłostaniu, karceniu i pouczaniu słabych i samowolnych oraz w karaniu upartych, a wszystko to w celu ich reformy. Nie zabraknie też takiej mocy w postaci samokontroli i cierpliwości, aby zająć się przez okres stu lat całkowicie samowolnymi zanim zostaną zniszczeni jako

poprzednia następna